Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2005

Att hålla vad man lovar är viktigare än betyg

Studenter som arbetar i grupp har en stor drivkraft att göra vad de har lovat sina kamrater. Ofta är den drivkraften till och med starkare än det enskilda betyget. Det visar Anders Berglund i sin avhandling om hur studenter lär sig datavetenskap. Avhandlingen läggs fram vid Uppsala universitet den 29 april.

Att lära sig datavetenskap är ofta svårt. Ämnet spänner från matematiskt formulerad teori till praktisk programmering. Trots detta är forskningen om hur studenter lär sig datavetenskap mycket begränsad. Anders Berglund har därför studerat hur universitetsstudenter som arbetar i grupper lär sig sitt ämne.
Studenterna arbetade i grupper om sex personer, tre fanns i Sverige och tre i USA. Gemensamt utvecklade studenterna en styrprogramvara till ett labyrintspel.
För att förstå studenternas lärande och beskriva denna som helhet har Anders Berglund använt ett fenomenografiskt forskningsperspektiv, en kvalitativ metod som syftar till att förklara hur studenterna uppfattar sitt lärande.
Anders Berglunds resultat visar att det finns komplexa samband mellan vad studenterna lär sig, deras studiemiljö, hur de går tillväga för att lära sig och vad de strävar efter.
– Det visar att läraren har fler verktyg än sin egen presentation. Läraren kan påverka studiemiljön och studenternas motivation samt anpassa undervisningen efter studenternas karriärplaner, säger Anders Berglund.
Grupparbeten kritiseras ibland för att studenterna inte anses lära sig speciellt mycket. Anders Berglunds studie visar emellertid att studenterna lär sig identifiera och lösa problem i grupparbeten. Resultaten visar också att den sociala aspekten var en viktig drivkraft i grupparbeten.
– För de flesta studenterna var det viktigare att göra det man hade lovat sina kompisar och att gruppen gör bättre ifrån sig än andra grupper, än vad det var för den enskilde att få ett högt betyg, berättar Anders Berglund.
Anders Berglund har arbetat i nästan 20 år vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet, först som lärare och sedan alltmer som forskare. Hans avhandling är den första som läggs fram i Sverige inom ämnet datavetenskapens didaktik. Undersökningen är en del i ett projekt finansierat av KK-stiftelsens LearnIT-program.

Kontaktinformation
Anders Berglund, tel: 018-471 31 67, mobil: 0704-25 02 11, e-post: anders.berglund@it.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera