Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 april 2005

Luftoxidation gör vanliga doftämnen allergiframkallande

Parfym är den näst vanligaste orsaken till uppkomst av kontaktallergi eller kontakteksem, efter nickel. I stort sett alla produkter i vår omgivning är parfymerade, inte bara kosmetiska produkter utan även hushållsprodukter och produkter vi kommer i kontakt med i vårt arbetsliv. Terpener är föreningar som används som doftämnen i parfymerade produkter och som kan oxidera i kontakt med luft. En avhandling från Göteborgs universitet visar att några av de vanligaste doftämnena i vår omgivning oxiderar i kontakt med luft och att nya allergiframkallande ämnen bildas.


Kontaktallergi och kontakteksem kan orsakas av ämnen som kommer i nära kontakt med huden. Parfymer är den näst vanligaste orsaken till kontaktallergi efter nickel. Studier har visat att 1-2 % av befolkningen är kontaktallergiska mot parfymer vilket innebär att de utgör ett stort kliniskt problem. För en person som är drabbad av kontaktallergi mot ett eller flera parfymämnen är det mycket svårt att undvika kontakt med dessa eftersom i stort sett allt i vår omgivning är parfymerat.

Maria Sköld har i sin avhandling undersökt vad som händer med den allergiframkallande förmågan hos några vanligt förekommande doftämnen då de kommer i kontakt med luft. Linalool, caryophyllen, myrcen och linalylacetat har tidigare inte ansetts orsaka parfymallergi, men de är alla terpener och som sådana benägna att oxidera då de kommer i kontakt med luftens syre.

Analyser visade att alla terpenerna oxiderade vid luftkontakt och att en rad andra ämnen bildades under oxidationens gång. Oxidationen ökade alla ämnenas allergena aktivitet, men till olika grad. Hydroperoxider identifierades i oxiderat linalool och linalylacetat och dessa föreningar visade sig vara starka allergen.

Oxidationsblandningarna från linalool och linalylacetat visade följdaktligen en stark allergen aktivitet, medan övriga terpeners allergena aktivitet påverkades till mindre grad . I en studie på eksempatienter vid sex europeiska kliniker visade sig oxiderat linalool vara en vanlig orsak till kontaktallergi, då 1,7% av patienterna reagerade mot detta.

Avhandlingen visar att luftoxidation är ett fenomen som är viktigt att studera för ämnen som kommer i kontakt med huden. Den visar också att effekten av luftoxidation på den allergena aktiviteten är olika för olika terpener, och måste studeras för varje enskilt ämne. För att kunna minska frekvensen av kontaktallergier mot parfymer är det viktigt att doftämnen med låg allergen aktivitet och med låga koncentrationer av oxidationsprodukter används.

Pressmeddelandet finns även att läsa här: http://www.science.gu.se/press/2005/maria_skold.shtml


Maria Sköld avser att disputera för filosofie doktorsexamen i kemi med inriktning mot läkemedelskemi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln “Contact allergy to autoxidized fragrance terpenes. Chemical characterization, analysis, and studies of contact allergenic activity”.
Disputationen äger rum den 29 april kl 13.00 i Sal KB, Chalmersområdet, Göteborg

För mer information, kontakta:
Maria Sköld
Institutionen för kemi
Göteborgs universitet
Tel: 031-772 3849
E-post: maria.skold@chem.gu.se


———————————————————————

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 28 64
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera