Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2005

Stryktålig sensor ger renare bilavgaser

Utsläppen från bilar måste sänkas ytterligare för att möta dagens miljökrav. En ny, stryktålig avgassensor utvecklad av forskare vid Linköpings universitet har visat sig mäta sammansättningen i avgaserna mycket väl och är nu på väg mot marknaden.

Det handlar om en liten elektrisk komponent, inte större än ett knappnålshuvud. Den har testats både vid LiU och i bilar hos samarbetsföretagen Volvo Cars i Göteborg och Ford Motor Company i Detroit, USA. Resultaten redovisas i en avhandling av Helena Wingbrant, doktorand vid kompetenscentret S-SENCE.

Komponenten används för att mäta mängden luft i en bränsleblandning, eller halten av ammoniak i dieselavgaser. Det första är viktigt för att kunna minska utsläppen från bensinbilar vid kallstart, det senare för att reglera det avgasreningssystem som är under utveckling för dieselbilar. Sensorn har visat sig klara dessa uppgifter mycket väl – så väl att Linköpingsföretaget AppliedSensor nu vill driva den till kommersialisering.

I alla moderna bilar finns redan en komponent som reglerar mängden luft i bränsleblandningen så att katalysatorn ska fungera optimalt. Den kan dock inte användas förrän några minuter efter att motorn startats, eftersom en het sensor riskerar att spricka om den träffas av de små vattendroppar som finns i avgaserna från en kall motor. Under tiden fungerar inte avgasreningen tillfredsställande.

Den nya komponenten är tillverkad av ett tåligare material, kiselkarbid, och fungerar redan från det ögonblick då motorn sätts igång.

Ammoniaksensorn ska användas till att reglera ett avgasreningssystem i dieselbilar, där det gäller att minska mängden kväveoxider. I det nya systemet tillsätts ammoniak som reagerar med kväveoxiderna, så att bara vatten och kvävgas släpps ut. Sensorns uppgift är att reglera halten ammoniak.

Lagarna kring utsläpp av miljöfarliga ämnen från bilar blir allt striktare. 2008 kommer de tillåtna halterna att vara nära noll, vilket ställer krav på nya tekniker för avgasrening.

Avhandlingen heter Studies of MISiC-FET sensors for car exhaust gas monitoring. Disputationen äger rum 22 april 2005 kl 10.15 i hörsal Planck, Fysikhuset, Linköpings Universitet Campus Valla. Opponent är Dr Martin Eickhoff, Walter Schottsky Institut, München.

Kontaktinformation
Helena Wingbrant kan nås på 0730-260585 eller 013-281372, e-post helwi@ifm.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera