Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2005

Utbildning och handledning viktigt för bra äldrevård

Vårdare inom äldreomsorgen känner sig svikna av samhället och tycker att de ibland tvingas handla emot sin egen kompetens och vad som känns rätt gentemot de äldre. En ny avhandling från Karolinska Institutet har klarlagt vikten av utbildning och handledning inom äldrevården. Stöd, handledning och utbildning visades få vårdarna att känna ökad tillfredställelse i sitt arbete.

Äldreomsorgen i Sverige har sedan 1990-talet reducerat antalet platser i särskilda boenden, minskat servicenivån för de äldre samt inriktats mot att främst hjälpa de mest behövande. Samtidigt har kommunerna fått svårare att finansiera offentlig omsorg. För vårdarna har detta inneburit en försämrad arbetssituation med tyngre och mer krävande arbetsuppgifter.

Elisabeth Häggström har i sin doktorsavhandling intervjuat vårdare inom kommunal äldreomsorg och redovisat deras upplevelser innan samt efter två års intervention med utbildning och handledning. Avhandlingen visar att vårdare känner otillfredsställelse i arbetet, att de inte räcker till, har känslor av svek etc. Avhandlingen betonar vikten av utbildning och handledning inom äldrevården och att vårdare känner stöd och bekräftelse av en närvarande arbetsledning och av samhället. Det visades även vara viktigt att vårdare blev medvetna om att de är en del i ett helt system och inte själva står ansvariga för den rådande situationen inom äldreomsorgen.

Inom ramen för avhandlingen gjordes också en intervjustudie med anhöriga. Även de anhöriga kände ett svek från samhället genom att de kände krav att ta större ansvar över de äldre än vad de egentligen ville samtidigt som de upplevde ett utanförskap när de gällde omsorgen om sina nära.

Elisabeth Häggström presenterar två av sina delstudier i avhandlingen vid Hälso- och sjukvårdsstämman i Stockholm den 20 april.

Avhandling:
Municipal care for older people

Författare:
Elisabeth Häggström, institutionen för klinisk neurovetenskap, arbetsterapi och äldrevårdsforskning (NEUROTEC), Karolinska Institutet
E-post: Elisabet.Haggstrom@hig.se

Disputation:
Torsdag 28 april kl. 13, i föreläsningssal M63, Medicingatan 3, plan 6, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Avhandlingens abstract finns på:
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-186-5/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera