Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2005

Mekanism för skydd mot urinvägsbakterier beskriven

Urinvägsinfektioner är mycket vanliga både i öppenvård och vid kateteranvändning på sjukhus. I en avhandling från Karolinska Institutet beskrivs en mekanism för hur kroppen kan stimuleras att producera antibakteriella ämnen i urinen.

De flesta bakterier som orsakar urinvägsinfektion har förmåga att omvandla nitrat till nitrit, det ämne som används för att diagnostisera infektionen med urinstickor. Surgörning av nitrit leder till bildning av kväveoxid (NO) och andra ämnen vilka har antibakteriella egenskaper. Surgörning av urinen har också använts i traditionell medicin under lång tid för att behandla eller förebygga urinvägsinfektion. Exempel på medel som använts för detta är C-vitamin. Trots den långa erfarenheten är mekanismen för eventuellt gynnsamma effekter av surgjord urin inte klarlagd.

I Stefan Carlssons avhandling från Karolinska Institutet presenteras en ny och alternativ förklaring till bakteriehämmande effekter av surgjord urin, som innebär en icke-enzymatisk produktion av NO och andra giftiga kväveoxider från substratet nitrit. Icke-enzymatisk NO-bildning sker överallt där nitrit finns närvarande i en reducerande/sur miljö och tycks utgöra en del av ett uråldrigt försvar mot patogener (sjukdomsframkallande bakterier).

– Det är vår förhoppning att dessa kunskaper ska leda fram till helt nya farmakologiska principer för behandling av urinvägsinfektioner, säger Stefan Carlsson.

Urinvägsinfektion är en av de vanligaste orsakerna till att man söker kontakt med vården idag. Utveckling av alternativa antibiotika med andra verkningsmekanismer än de traditionella är ett högprioriterat område med tanke på den snabba resistensutvecklingen bland urinvägspatogenerna som nu pågår.

Avhandling:
Antibacterial effects of nitrite in urine

Författare:
Stefan Carlsson, institutionen för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet, tfn 070-487 11 06, e-post: stefan.carlsson@kirurgi.ki.se

Disputation:
Fredag 22 april 2004, kl 9, Aulan, Magnus Huss-kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Avhandlingens abstract finns på:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera