Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2005

Jättemusslor påverkas av miljöförändringar

Klimatförändringar med ökad vattentemperatur och miljöföroreningar som t.ex. koppar och bensin har skadliga effekter både på larvstadier och vuxna individer av jättemusslor (Fam. Tridacnidae).

Det visar Eva Blidberg i sin avhandling i systemekologi, Stockholms universitet. Syftet med studierna är att öka förståelsen för jättemusslornas fysiologiska och ekologiska behov för att förbättra skötseln och bevarandet av dessa utrotninghotade arter.

Jättemusslor lever på korallrev i tropiska kustzoner och har symbiotiska mikroalger som utnyttjas som en extra energikälla av musslorna, vilket har stor betydelse för deras tillväxtförmåga. Jättemusslor benämns som viktiga byggstenar på reven, de har dessutom ett stort kommersiellt värde. De har minskat i antal framför allt på grund av utfiskning men forskningen visar att lokala miljöproblem också kan begränsa populationerna.

Det pågår flera projekt i Sydostasien och Oceanien där jättemusslor odlas för att återinplanteras på korallreven. Det är oerhört viktigt att beslutsfattare tar hänsyn till de ändrade miljöfaktorerna när de diskuterar framtiden för odlade och vilda polulationer av jättemusslor om projekten skall bli framgångsrika.


Doktorsavhandlingens titel: Ecotoxicological studies on giant clams (Tridacnidaea) -Environmental problems and future concerns

Kontaktinformation
Eva Blidberg kan nås på tfn 08-16 37 04 eller e-post eva@ecology.su.se (Inst. för systemekologi, Stockholms universitet, 10691 Stockholm).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera