Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2005

Inbjudan till pressmöte och visning av förberedelserna inför Beringia 2005 – en expedition till området kring Berings sund

Polarforskningssekretariatet organiserar sommaren 2005 en forskningsexpedition – Beringia 2005 – i Arktis. Forskningsprogrammet är i huvudsak inriktat på tundrans ekologi i Beringiaområdet och på marin forskning längs ryska kusten och över Ishavet.

Beringia 2005 ska genomföras i tre etapper med isbrytaren Oden som forskningsplattform och kommer att kunna följa upp och komplettera forskningen under sekretariatets två tidigare stora tundraexpeditioner; 1994 längs den eurasiska ishavskusten och 1999 till arktiska Kanada.

Säkerheten på expeditionerna har hög prioritet och inför varje större expedition organiserar sekretariatet en fält- och säkerhetskurs för expeditionsdeltagarna som ett led i förberedelserna. I utbildningen ingår bl.a. praktiska övningar i kommunikation och navigation, brandskydd, isbjörnssäkerhet och första hjälpen. Polarforskningssekretariatet har producerat en s.k. Field Course Handbook som används både i den teoretiska utbildningen och som ett stöd för de praktiska övningarna.

Fält- och säkerhetskursen organiseras med hjälp av Polishögskolan, som dels bidrar med kompetens inom vissa utbildningsmoment, dels med övningsområden och övningsutrustning.

Vi välkomnar medias representanter till Polishögskolan i Solna för att ta del av de praktiska förberedelserna inför Beringia 2005. Onsdagen den 27 april kl 9.00 inleder vi en presskonferens och -visning, i Byggnad 1 på Polishögskolans område, Sörentorp, i Solna.

Välkomna till fält- och säkerhetskursen!
Tid: onsdagen den 27 april kl 9.00
Plats: Byggnad 1, Polishögskolan i Solna (Sörentorp, infart norra grinden)

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av Eva Grönlund, Polarforskningssekretariatet, tel 08-673 97 30 eller 070-344 92 65.
Anmäl gärna deltagande i presskonferensen.

Läs mer om Beringia 2005 på www.polar.se/beringia2005
och om Polishögskolan på www.polishogskolan.polisen.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera