Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2005

Livaktig arkeologiforskning i Norden

Hur kan vi veta något om det förflutna, och vilken roll spelar arkeologin i vårt samhälle? Det är frågor som tas upp vid en stor konferens i Lund den 20-22 april, då nära 300 arkeologer från universitet, museer och antikvariska arbetsplatser i Norden diskuterar och föreläser under olika teman.

Arkeologi och identitet är ett av dessa teman, som tar upp så skilda frågor som Skånes regionala identitet och den kulturella identiteten på Påskön. Under temat Kroppen handlar det om bl a synen på den döda kroppen och om kulturella sätt att förändra kroppen för att vinna status, medan temat Modernitet tar upp stadslandskap i förändring, resandebosättningar och “arbetslöshetens arkeologi” i spåren efter nedlagda järnbruk. Temat Genus spänner från attisk gravkonst och romersk textilproduktion till nordiska dräkt- och vapenfynd, och temat Våld behandlar fornborgar, vapengravar och “våldets logistik”, dvs hur våld utövas och bemöts.
Förutom redogörelser för pågående forskning, så kommer konferensen också att handla om arkeologins många roller, om arkeologernas praktiska arbete och om samarbete med andra vetenskaper. I den inledande paneldebatten diskuteras samhällets behov av arkeologi och hur detta påverkar utbildningen i ämnet.
– Vi tycker det är viktigt att diskutera vad man ska ha arkeologin till idag, inte minst med tanke på humanioraområdets trängda situation. Humaniora, där arkeologiämnet ingår, fick ju inte alls några tillskott i regeringens forskningsproposition nyligen, säger Kristina Jennbert vid Lunds universitet, en av arrangörerna. Hon ser samtidigt konferensen som ett bevis på vilken stor bredd och livaktighet det finns inom ämnet arkeologi, både i Lund och i övriga Norden.

Konferensen heter VIII Nordic Theoretical Archeology Group (TAG) Conference och arrangeras av Institutionen för arkeologi och antikens historia i Lund samman med Riksantikvarieämbetet UV Syd och Malmö Kulturmiljö. Den äger rum på Akademiska Föreningen och Archaeologicum, Sandgatan 1, och media är välkomna. Programmet finns på sidan www.ark.lu.se, klicka på Konferenser.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Kristina Jennbert, 046-222 94 75 eller Kristina.Jennbert@ark.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera