Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2005

Specialpedagogers handledng utmanar

Ett starkt motstånd mot förändringar, men synen på det egna handledarskapet visar på en vilja att ta ansvar för förändringar.

Birgitta Sahlin beskriver i sin avhandling i pedagogik tio speciallärares respektive specialpedagogers upplevelser av att handleda kollegor i skolan under slutet av 1990-talet. Handledningsfunktionen hade då införts som ett pedagogiskt verktyg för förändring av skolans inre arbete. Studien visar på vilka möjligheter och hinder som finns. Materialet består dels av intervjuer, dels av en granskning av den utredning som föregick reformeringen av speciallärarfunktionen 1990.

Det framgår av de intervjuade att de tar hänsyn till både kollegors och elevers situation i skolan. Studien visar också att det finns yrkesmässiga gränser för pedagogen i handledningssituationen. Det som rör omtanke utgör t.ex. ett område som tangerar ett terapeutiskt arbete. Det kräver en medveten närvarokänsla och ställer höga pedagogiska och didaktiska krav på handledaren i samtalssituationen.

Avhandlingen är av intresse för studerande både inom den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen och i den grundläggande lärarutbildningen samt för beslutsfattare och yrkesverksamma inom skolans område.

Birgitta Sahlin är universitetsadjunkt vid Lärarhögskolan i Stockholm och har tidigare varit verksam som speciallärare. Hon har också arbetat med utvärdering av såväl kommunal som statlig projektverksamhet.


Birgitta Sahlin kan nås på 08-737 59 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera