Tema

Nya molekyler för läkemedel mot malaria

Genom att blockera de enzym som malariaparasiten använder för att bryta ned hemoglobinet i röda blodkroppar skulle man kunna hitta helt nya läkemedel. Karolina Ersmark har syntetiserat flera nya molekyler med sådan blockerande effekt. Den 15 april försvarar hon sin avhandling vid Uppsala universitet.

Malaria är idag en av världens allvarligaste infektionssjukdomar. Varje år beräknas 300-500 miljoner människor insjukna och ungefär 1-3 miljoner människor dö till följd av sjukdomen. Av de fyra parasitarter som ger malaria hos människor ansvarar Plasmodium falciparum för de flesta dödsfallen.
– Den utbredda och ibland vårdslösa användningen av malarialäkemedel har resulterat i en snabb spridning av resistens hos parasiten. Idag finns det flera multiresistenta stammar av denna parasit varav vissa saknar känslighet mot i princip alla nuvarande registrerade malarialäkemedel. Det finns därför ett enormt behov av nya läkemedel med nya verkningsmekanismer, säger Karolina Ersmark.

I jakten på nya läkemedel söker forskare ständigt efter nya sätt att störa olika livsprocesser hos parasiterna. Under sin förökning i de röda blodkropparna bryter parasiten ner hemoglobin, något som visat sig vara nödvändigt för dess överlevnad. De hemoglobinnedbrytande enzymen plasmepsin (plm) I , II och det senare upptäckta plm IV utgör därför nya potentiella mål för läkemedelsutveckling. Karolina Ersmark beskriver i sin avhandling design och syntes av flera molekyler som blockerar dessa enzym i P. falciparum. Hon använde mannitol som startmaterial och fann flera molekyler som effektivt blockerade enzymen. Vissa av substanserna visade sig också ha förmåga att döda malariaparasiten i infekterade röda blodkroppar.

I människan finns flera enzym som tillhör samma enzymfamilj som plasmepsinerna. För att förhindra biverkningar är det viktigt att en potentiell läkemedelsmolekyl endast påverkar parasitens enzym. Karolina Ersmark testade därför de nya molekylerna på humant enzym, och fann att i stort sett alla saknade blockerande effekt.
– Selektiviteten var förvånansvärt hög, vilket bådar gott för en framtida utveckling av läkemedel med helt andra verkningsmekanismer än de som finns på marknaden idag, säger hon.

Kontaktinformation
För mer information: Karolina Ersmark, 018-471 42 97, eller via e-post Karolina.Ersmark@orgfarm.uu.se

Nya molekyler för läkemedel mot malaria

 lästid ~ 1 min