Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2005

Från Sovjetunionen till Ryssland i St Petersburgs höghusförorter

I Sovjetunionen var rummet hemligt och kartorna förfalskade! Kulturgeografen Thomas Borén vid Stockholms universitet förklarar i sin avhandling varför samt vad detta hade för konsekvenser i vardagen.

Han visar också hur staden och det urbana rummet förändrats från sovjettiden till idag med hänsyn till de symboliska landskap som är en del av såväl stadens som människornas identitet. Det sovjetiska har förkastats och istället används historiska referenser för att tala om vad staden betyder idag.

Ytterligare en förändring som Thomas Borén studerat ingående är den lokala demokratin. Han visar att det politiska självstyre som infördes på lokal nivå under 1990-talet inte lever upp till sin potential men att det trots detta har haft visst inflytande över frågor som är viktiga i människors vardagsliv.

Thomas Boréns studie bygger på en längre tids fältarbete i Ligovo, en av St Petersburgs höghusförorter och den övergripande idén med avhandlingen är att ta fram en modell med vilken man kan förstå hur stadsrummet förändras. Teoretiskt utgår studien från tidsgeografi, social teori och semiotik.

Doktorsavhandlingens titel: Meeting-places of Transformation: Urban Identity, Spatial Representations and Local Politics in St Petersburg, Russia


Disputationen äger rum fredag den 15 april kl. 10.15 i De Geer-salen, Geovetenskapernas hus, Frescati.. Opponent är Jussi S. Jauhiainen, Uleåborgs universitet, Finland

Thomas Borén nås på tfn 08-16 48 30, 070-635 72 60 eller thomas.boren@humangeo.su.se
(Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm)

Thomas Borén har tidigare samredigerat boken Everyday Economy in Russia, Poland and Latvia.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera