Artikel från Uppsala universitet
7 april 2005

Ny modell visar hur blodkärl nybildas

Nya blodkärl bildas inte på det sätt som man tidigare har trott. Det visar Witold Kilarski i sin avhandling. De nya rönen kan leda till bättre behandlingsformer för flera stora folksjukdomar. Den 8 april försvarar Witold Kilarski sin avhandling vid Uppsala universitet.

Nybildning av blodkärl är en naturlig del av vävnadstillväxten i samband med att barn växer och sår läker. En bristfällig förmåga att bilda nya blodkärl efter till exempel en hjärtinfarkt eller stroke kan vara en orsak till att man inte återfår full kapacitet i hjärta eller hjärna. Omvänt karaktäriseras några av de stora folksjukdomarna av en alltför intensiv nybildning av blodkärl, bland annat cancer, psoriasis, reumatoid artrit och vissa ögonsjukdomar.
Ett intensivt forskningsarbete världen över har därför fokuserat på just nybildning av blodkärl. Behandlingar som syftar till att påverka blodkärlsnybildning har börjat prövas på patienter. Behandlingar på människa har dock saknat eller haft blygsamma effekter, till skillnad från många experimentella studier på djur, där man har visat dramatiska positiva effekter.
Witold Kilarski visar att detta kan bero på att de grundläggande mekanismerna för hur blodkärl bildas i den vuxna människan kanske inte fungerar så som man tidigare har trott. Klassiskt har man ansett att nya blodkärl växer ut som grenarna på ett träd och att blodet kan cirkulera genom att kärlen växer ihop med grenarna på ett annat träd. Det finns dock många frågetecken med denna modell och otvetydiga experimentella bevis från djur eller människa saknas.
I sin avhandling har Kilarski utvecklat nya experimentella modeller och visat att utväxt av nya blodkärl sker via en relativt enkel men genial mekanism. När vävnaden växer utsätts det existerande nätverket av kärl för dragkrafter. Kärlen förlängs och dras in i den växande vävnaden. Antalet förgreningar i kärlnätverket ökar förmodligen genom att kärlet delas i sin längdaxel. Fördelen med denna typ av kärlnybildning är att de nya blodkärlen hela tiden har blodflöde och därför kan förse den växande vävnaden med syre och näring.
Denna nya modell för nybildning av blodkärl kan inte bara förklara varför de behandlingar som har prövats på människa i syfte att påverka kärlnybildningen endast har haft begränsad effekt. Modellen kan också leda till nya behandlingsformer för cancer, psoriasis, reumatoid artrit och vissa ögonsjukdomar, samt förbättrad läkning efter hjärtinfarkt och stroke.

Kontaktinformation
Witold Kilarski (talar engelska och polska), tel: 018-471 46 08, e-post: witek.kilarski@genpat.uu.se.
Pär Gerwins, handledare, tel: 018-471 50 35, e-post: par.gerwins@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera