Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2005

Nordisk-arabisk konferens om arabisk litteratur och lingvistik

För första gången samlas arabiska och nordiska forskare med inriktning på arabisk språkvetenskap och litteratur till en gemensam konferens. Arrangörer är avdelningen för semitiska språk vid Uppsala universitet och Svenska institutet i Alexandria, Egypten.

Initiativet till konferensen har tagits av Svenska institutets direktör i Alexandria, Jan Henningsson, själv en entusiastisk arabist, professor Bo Isaksson och universitetslektor Gail Ramsay från institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Det är första gången en nordisk konferens arrangeras i nära samarbete med ett arabiskt land. Syftet är att etablera ett forum där forskare från de arabiska länderna och Norden ges tillfälle att presentera sin forskning för varandra.

– Men också att erbjuda forskarna möjlighet till informella samtal om sin forskning och sina aktiviteter för att på så sätt lägga grunden till framtida forskningsutbyten mellan Norden och den arabiska forskarvärlden, säger Bo Isaksson.

Konferensen äger rum i Alexandria, Egypten, den 13-15 april. Konferensspråket är arabiska och engelska och ungefär 15 forskare med inriktning på arabisk språkvetenskap och litteratur har inbjudits från vardera de nordiska och de arabiska länderna.

Kontaktinformation
För mer information:
Bo Isaksson, professor i semitiska språk, 018-471 10 02, 070-425 09 21 eller via e-post Bo.Isaksson@lingfil.uu.se

Gail Ramsay, universitetslektor i arabiska, 018-471 10 92 eller via e-post Gail.Ramsay@lingfil.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera