Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2005

Klimatfaktorer kan utlösa utbrott av harpest

Vad som utlöser ett utbrott av harpest har hittills varit ett mysterium och bakteriens hemvist mellan utbrotten är fortfarande okänt. Att klimatfaktorer kan vara en utlösande faktor för ett utbrott av sjukdomen, visar en studie gjord av Thomas Palo, Mittuniversitetet, Clas Ahlm och Arne Tärnvik vid Umeå universitet. Undersökningen som publiceras i tidskriften Ecology and Society, visar att sjukdomsförekomst hos människan har ett starkare samband med variationer i klimatet än med variationen i antalet harar.

Harpest är en sjukdom som förorsakas av bakterien Francisella tularensis och som drabbar
människor och djur i oregelbundna intervall. Det har länge varit uppfattningen att sjukdomen byggs upp hos smådäggdjur, till exempel harar, för att sedan via myggor eller kontakt med sjuka djur överföras till människan.
– Hararna är offer för sjukdomen på samma villkor som för människan men de är mycket känsligare och dör av sjukdomen, säger professor Thomas Palo.

Den aktuella undersökningen visar att klimatvariationen och flödet i våra vattendrag kan vara utlösande faktorer för ökad sjukdomsförekomst. Det kan vara så att vissa år skapas stillastående vattensamlingar som är gynnsamma både för bakterien och för mygg. Dessa situationer uppträder oregelbundet och är beroende av klimatet. Studien visar att kalla vintrar 1-2 år före utbrottet ger låga flöden i vattendragen vilket kan innebära ökad risk för utbrott av harpest. En annan slutsats från studien är att det inte förväntas en ökning av harpest i ett framtida varmare klimat.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Thomas Palo, tel: 060-14 86 54, mobil: 070-665 86 54, e-post: thomas.palo@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera