Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2005

Barn som bor utanför storstäder och flickor är nya riskgrupper för övervikt

Övervikt och fetma hos barn har fördubblats mellan år 1987 och 2001. År 2001 var nära 27 procent av de 10-åriga flickorna överviktiga eller feta. En annan riskgrupp för övervikt är barn utanför de stora städerna. Förekomsten av övervikt och fetma är högre där jämfört med de barn som går i skolan i de största städerna i Sverige. Det visar en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet och Idrottshögskolan i Stockholm.

Örjan Ekblom visar i sin avhandling en ökning av övervikt och fetma hos barn och ungdomar från 7,6 procent till 20,1 procent mellan åren 1987 och 2001.
– Förekomsten av övervikt var högst i de yngre åldrarna både 1987 och 2001, något som kan tolkas som att den ökning vi upplevt under denna tidsperiod ännu inte är över, påpekar han.

Förekomsten av övervikt var högst hos barn som gick i skolor utanför de stora städerna, vilket verkade vara särskilt uttalat hos flickor. Sambandet mellan övervikt och fysisk aktivitet var starkt hos barn vid 10 och 13 års ålder. Hos dessa var förekomsten av övervikt och fetma nära dubbelt så stor hos fysiskt inaktiva, jämfört med de mest aktiva. Hos 16-åringarna, var sambandet dock svagare, eventuellt beroende på den definition av övervikt som använts (BMI).

Angående den fysiska prestationsförmågan, återfanns skillnader vid jämförelser mellan urvalen från 1987 och 2001. Denna förändring i prestationsförmåga var tydligast i tester av överkroppens muskulatur, mindre tydliga avseende bukens muskler och minst tydliga hos benmuskulaturens prestationsförmåga. Men inga förändringar hittades i beräknad maximal syreupptagningsförmåga mellan 1987 och 2001 hos flickor, emedan en nära 10 procents nedgång återfanns hos pojkar (i detta fall studerades bara 16-åringar).

– Styrkan och uthålligheten i överkroppens muskler verkar ha minskat hos många ungdomar de senaste åren, säger Örjan Ekblom. Konditionen har minskat hos pojkarna.

Prestationsförmågan (både styrka och kondition) var starkt kopplad till den fysiska aktiviteten hos 13- och 16-åringar, men mindre starkt hos 10-åringar. Det har visats tidigare att barn före puberteten får en mindre ökning av den maximala syreupptagningsförmågan vid konditionsträning, jämfört med vuxna. Denna studie visar att det också kan avläsas i ett stort tvärsnitt.

Det datamaterial som använts är hämtat från Idrottshögskolans SIH-studie (Skola – Idrott – Hälsa) 2001 resp. 2004. SIH-studien är till stora delar unik och innehåller uppmätt data på prestationsförmåga hos barn utifrån ett slumpmässigt urval av skolor. Tillsammans med idrottslärare, pedagoger, historiker och idrottsmedicinare, har en mycket bred databas tagits fram, vilket tidigare saknats. Som jämförelsematerial har ett liknande, men mindre datamaterial från 1987 använts.

– Ett viktigt användningsområde för denna datamängd är att tjäna som referensmaterial till andra studier, särskilt i framtiden om man ånyo vill studera tidstrender, säger Örjan Ekblom.

Kontaktinformation
Avhandling: Physical fitness and overweight in Swedish youths

Författare: Örjan Ekblom, institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet och Idrottshögskolan i Stockholm, tel 08-16 14 63, e-post: orjan.ekblom@ihs.se

Disputationen äger rum: tisdag 12 april kl. 9.00, i aulan vid Idrottshögskolan i Stockholm, Lidingövägen 1.

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-177-6/

För mer information se: www.ihs.se/disputationOE

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera