Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 april 2005

Diplom och belöningar delas ut i Stockholms stadshus

Fredagen den 8 april håller Handelshögskolan i Stockholm diplomceremoni i Stockholms stadshus. Vid ceremonin mottar 273 civilekonomer, 6 licentiater, 78 Executive MBA-examinerade och 28 examinerade från International Graduate Program sina diplom ur rektor Lars Bergmans hand. Vid ceremonin får några av dem även ta emot belöningar för framstående prestationer under utbildningen:

Forskarutbildningen

Gerhard Törnqvists stipendium för bästa artikel publicerad av doktorand i vetenskaplig tidskrift under perioden 2003 – 2004 tilldelas
Sara Rosengren
“Love at First Site? A study of website advertising effectiveness”, Journal of Advertising Research, 2003
och
Daniel Waldenström
“Markets Work in War: World war II reflected on the Zurich and Stockholm stock exchanges”, Financial History Review, 2004

Grundutbildningen

Grosshandlare John Lovéns stipendier för framstående studieprestationer inom högskolans grundutbildning tilldelas
Niklas Egels och Jessica Järkvik

Per Erikssons resestipendier för framstående studieprestationer inom högskolans grundutbildning tilldelas
Michael Bogdan och Jonna Olsson

Hans Stahle’s Scholarship for excellence in the International Graduate Program (IGP) has been awarded to
Denis Aranburu

Till Per Hillers minne stipendium för framstående uppsats inom ämnesområdet finansiell ekonomi tilldelas
Martin Hendre
“Do Hedge Funds Add Value? The case of distressed security hedge funds”

Eli F Heckschers stipendium för framstående uppsats inom nationalekonomi tilldelas
Pia Bax och Eva Petersson
“Exchange Rate Pass-Through & Market Share – A study on the European car market”

Gunnar Hedlunds stipendium för framstående uppsats inom internationellt företagande tilldelas
Ryder Clifford
“Small Businesses Internationalization: An examination of risk in decision making processes”

Bertil Näslunds stipendium för framstående uppsats inom finansiell ekonomi tilldelas
Michael Bogdan och Fabian Wennmalm
“Stock Liquidity and Excess Returns – A study on the impact of illiquidity in a Swedish setting”

Oscar Silléns fond för framstående skriftligt arbete inom redovisning och finansiering tilldelas
Josefin Klegard och Oskar Skau
“Sambanden mellan koncernstrategi och belöningssystem – En studie av 63 stora svenska börsnoterade bolag”

Sven-Erik Johanssons stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelas
Johan Runbäck och Daniel Stempa Tocca
“Managing Corporate Culture. A case study of how Nordea Bank AB
is managing the cultural change process within its Polish subsidiary”

Paulsson Frenckners stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelas
Louise Ankartjärn, Magdalena Marén och Niklas Kleebinder
“A Theoretical Valuation of Incentive Programs in Large Swedish Companies
1998-2003″

Folke Kristenssons stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelas
Brigitta Lado och Camilla Robertsson
“Doing it for themselves. A comparative study of the implications of creating and running an internal service company”

Bertil Ohlins stipendium för framstående uppsats inom internationell ekonomi tilldelas
Jonna Olsson och Erika Öhlund
“Diamond Dependence and HIV/AIDS – A CGE analysis of the economic consequences for Botswana”

Gunnar Westerlunds stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelas
Peter Hyllman och Oskar Gunnarsson
“Koncernfacklig organisering i samband med företagsfusioner”

Karl-Erik Wärneryds stipendium för framstående uppsats inom företagsekonomi tilldelas
Hanna Fallenius och Katarina Widman
“När mediet pratar lyssnar konsumenten”

I anslutning till ceremonin tilldelas doktor Emma Stenström Nordeas utmärkelse “Årets lärare”, framröstad av civilekonomstudenterna.

Journalister som önskar närvara vid ceremonin anmäler sig till Maria Helleblad via telefon
08-736 9014 eller mobil 070-598 9014.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Maria Helleblad tel: 08-736 9014, mob: 070-598 9014, e-post: maria.helleblad@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera