Artikel från Stockholms universitet
3 april 2005

Globalt spridda cyanobakterier (“blå-gröna alger”) producerar ett toxin med möjlig relation till neurodegenerativa sjukdomar.

Det är välkänt att ett litet fåtal cyanobakterier, tidigare benämnda blå-gröna alger, producerar substanser som kan vara toxiska för både människor och djur. Nu har en forskargrupp från Sverige, Skottland och USA funnit att ytterligare ett toxin (BMAA, -metyl amino-alanin) med möjlig koppling till nervdegenerativa sjukdomar som ALS, Alzheimer och Parkinson, produceras av globalt vitt spridda cyanobakterier.

Det rapporteras i det nummer av Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS (USA) som utkommer 4 april. Från Sverige har professor Birgitta Bergman och docent Ulla Rasmussen vid Botaniska institutionen, Stockholms universitet medverkat i projektet.

Kopplingen mellan BMAA och dessa sjukdomar har genom åren studerats intensivt på ön Guam (Stilla Oceanen) där insjuknandet efter andra världskriget varit 50-100 gånger högre än på andra ställen i världen. Tidigare trodde forskarna att BMAA endast produceras av kottepalmer som är mycket vanliga i denna del av världen och som ibland använts som föda. Höga halter av BMAA har påvisats i hjärnor hos sjukdomsdrabbade på Guam, men då man nyligen funnit BMAA i hjärnor hos patienter med Alzheimers sjukdom i Kanada har kartläggningen av BMAA-toxinets förekomst intensifierats.

Nyligen visade Paul Cox och medarbetare i USA att BMAA produceras av en cyanobakterie som lever i kottepalmens rötter snarare än av växten själv. Ett forskarteam inledde då en undersökning av BMAA-förekomst i cyanobakterier insamlade från hela världen. Man upptäckte att över 90% av alla undersökta cyanobakterier (frilevande och i symbios med växter) producerar BMAA. Eftersom cyanobakterier är mycket vanligt förekommande i jordar, vattendrag och hav och var bland de första organismerna på jorden kan denna upptäckt ha både evolutionär och ekologisk betydelse. Då stigande temperaturer (“global warming”) dessutom kan förväntas stimulera massförekomster (“blomningar”) av cyanobakterier, t.ex. i världshaven och i Östersjön, är det nu viktigt att utreda förekomsten i vår miljö samt möjliga hälsorisker med BMAA. Forskare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har inlett ett forskningsprojekt med syfte att undersöka sambandet mellan BMAA och neurodegenerativ sjukdom.

Kontaktinformation
Närmare upplysningar:
Professor Birgitta Bergman, tfn 08-16 37 51, e-post birgitta.bergman@botan.su.se
Docent Ulla Rasmussen, tfn 08-16 37 79, e-post ulla.rasmussen@botan.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera