Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 april 2005

Normer och reformer

Doktorsavhandling i offentlig förvaltning av Glenn Fihn

Utvecklingen av normer för den svenska kommunala budgeten och redovisningen i sitt historiska sammanhang står i centrum i denna studie. Med det historiska sammanhanget avses här de aspekter i det historiska förloppet som rör kommunal expansion och institutionell förändring.


Studien riktar in sig på att beskriva och förklara hur och varför reformer genomförts av budgetens och redovisningens normer inom de stadskommunala och landskommunala sektorerna under perioden 1862 – 1968. Varför och hur budget och redovisningsreformer genomförts eller närmare bestämt vilka faktorer som legat bakom utvecklingen av den kommunala budgetens och redovisningens normer samt om regleringar skett frivilligt eller genom statligt tvång är de frågor som ställts i studien.


De reformer av budgetens och redovisningens normer som studeras närmare är de förslag som Svenska kommunförbundets föregångare utarbetat och de förslag till kommunala finansstatistiska formulär som Statistiska centralbyrån utvecklat under tiden fram till och med 1960-talet.


I studien framkommer att kommunal expansion och institutionell förändring har betydelse för utvecklingen av normer för budget och redovisning. Särskilt viktigt var genombrottet för kommunal affärsverksamhet vid sekelskiftet 1900 samt de perioder med ökad kommunal lånefinansiering och följande statliga regleringsförsök av lånehushållningen. I studien visas också att staten och kommunerna direkt eller indirekt växelvis drivit reformeringen av den kommunala budgetens och redovisningens normer framåt. Slutligen visas att skillnaden mellan normer för stadskommunal respektive landskommunal budget och redovisning förstärktes fram till och med 1940-talet för att därefter på kort tid helt utraderas.
Avhandlingens titel: NORMER och REFORMER – Den landskommunala och stadskommunala budgetens och redovisningens historia 1862-1968
Avhandlingsförfattare: Glenn Fihn , tel. 031-207829(bost.), 031-773 5903(arb.)
e-post:.glenn.fihn@kfi.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Lars-Göran Aidemark, Växjö
Tid och plats för disputation: Onsdagen den 13 april 2005 kl. 10.15, Hörsal Husaren, Pilgatan 19A, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera