Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2005

Vill vi ha fler som Håkan Lans?

En ny pan-nordisk undersökning visar att de tekniska högskolorna, vilkas studenter besitter de riktigt goda möjligheterna att starta nya livskraftiga företag, tyvärr satsar för lite på entreprenörskap.

Av 35 identifierade högre utbildningar i Norden med omfattande entreprenörskapsinnehåll var det endast 12 som fokuserade på teknik och vetenskap.

Långt från möjligheterna
Idag är ofta entreprenörskapsutbildningar förlagda till ekonomiska högskolor och universitet, tyvärr långt från de riktigt stora möjligheterna att starta nya, värdeskapande företag. Entreprenörskapsutbildning är inte detsamma som utbildning i att leda små och medelstora företag

Ringa praktisk erfarenhet
I stor utsträckning bedrivs utbildning med traditionell pedagogik av föreläsare med ringa praktisk erfarenhet. Detta leder till att det för entreprenörskap viktiga experimentella lärandet blir lidande samt att affärsfokus blir för svagt. Den teoretiska biten lärs ut bättre, men en svaghet är sammanblandningen av småföretagsamhet och entreprenörskap.

Om man önskar fler framgångssagor i stil med Håkan Lans bör politiker och akademi komma till rätta med framförallt tre saker:
· Påverka så kallade entreprenörskapsprogram att öka affärsfokus i och med att de utreder skillnaden mellan entreprenörskap och småföretagande.
· Inrätta adjungerade professurer som besätts med erfarna entreprenörer.
· Satsa på entreprenörskapsutbildningar vid medicinska, tekniska och naturvetenskapliga akademiska inrättningar för att därigenom skörda frukterna av forskning och samtidigt ge studenterna bästa tänkbara utbildning.

Rapporten finns i sin helhet under rubriken “Final report” på länken:
www.mot.chalmers.se/research/project.asp?id=ELITEN

Detta projekt är en del av Nordisk InnovationsCenters satsning på att främja nordisk innovationspolitik: www.nordicinnovation.net

Kontaktinformation
Kontaktperson:
Professor Sören Sjölander, Innovationsteknik, Chalmers tekniska högskola,
telefon: 0705-18 42 41

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera