Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2005

Teknikfilosofen Flusser proklamerade skriftkulturens död

"Boken är död, länge leve datorn!" Filosofen Vilém Flusser var en av dem som under 1980-talet stod i frontlinjen i debatten om den nya tekniken. Flusser proklamerade skriftkulturens död och inträdet för ett nytt bildsamhälle där datortekniken skulle komma att stå i centrum. Thomas Karlsohns avhandling är den första i vårt land som behandlar Flussers liv och verk.

Den internationella Flusser-forskningen har börjat spira under de senaste åren. Vilém Flusser (1920-1991) blev en välkänd figur i framför allt den tyskspråkiga världen när han framträdde som framtidsorakel och beundrad teknikfilosof. Han skrev ett antal essäer som uppmärksammades stort, och han levde ett hektiskt liv på ständiga föreläsningsturnéer. Men i Sverige är Flusser tämligen okänd. Endast en bok av honom finns översatt till svenska, En filosofi för fotografin (1988).

Thomas Karlsohn tar i avhandlingen sin utgångspunkt i Flussers särpräglade livsöde. Han föddes i en judisk medelklassfamilj i mellankrigstidens Prag, och som nittonåring flydde han till Brasilien undan den nazistiska ockupationsmakten. I Brasilien var han verksam under flera decennier, och där formades han också i stor utsträckning som tänkare. När han i början av sjuttiotalet återvände till Europa hade han således ett välfyllt filosofiskt bagage. Flusser dog 1991 i samband med ett återbesök i Prag. Han hade just hållit sitt livs första föreläsning i hemstaden, mer än femtio år efter flykten.

Avhandlingsförfattaren belyser denna livshistoria och den idéutveckling som äger rum före genombrottet under 1980-talet. Genom att undersöka de skilda idéströmningar som Flusser påverkades av i olika skeden blir det möjligt att bättre förstå de inslag i hans tänkande som kommit att betraktas som excentriska eller svårbegripliga. Avhandlingen berättar, delvis med hjälp av hittills outnyttjat arkivmaterial, historien om Flusser och hans teknikfilosofi. Den utmynnar i en diskussion som understryker det särpräglade i författarskapet, samtidigt som Flusser också framhålls som tidstypisk ifråga om föreställningarna kring den revolutionerande datortekniken.


Avhandlingens titel: Passage mellan medier. Vilém Flusser, datorn och skriften.
Disputationen äger rum lördagen den 23 april 2005 kl. 10.00
Opponent: Docent Carl-Göran Heidegren
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Närmare upplysningar kan fås av Thomas Karlsohn, tel. 031-773 45 23 (arb.), 070-698 65 63, (mobil), e-post thomas.karlsohn@idehist.gu.se

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera