Artikel från Karolinska Institutet
30 mars 2005

Puberteten inträder allt tidigare – nu tar EU krafttag

Barn i Europa och andra delar av världen kommer i puberteten allt tidigare. Vad detta beror på är okänt och nu tar Europeiska unionen krafttag för att få klarhet i fenomenet. EU finansierar ett stort treårigt projekt, PIONEER, i vilket två svenska forskargrupper deltar, båda från Karolinska Institutet.

När puberteten inträder beror på en mängd faktorer så som miljö, fysiologi och genetik, men exakt hur dessa samspelar är ännu okänt. Varför puberteten startar i yngre åldrar idag är också okänt, men forskarna tror att det kan bero på olika miljöfaktorer. PIONEER består av tolv forskargrupper som alla syftar till att lösa gåtan med olika infallsvinklar. Flertalet av forskargrupperna är engagerade i teorin om att ökat kaloriintag har en betydande roll, men även hormonliknande ämnen miljön ska undersökas. På institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Karolinska Institutet studeras i huvudsak om produktionen av manliga och kvinnliga könshormoner är större i djur som är övergödda jämfört med undernärda.

– Det är viktigt att få veta orsaken till detta problem då tidigare pubertetsstart drabbar stora delar av befolkningen och på lång sikt kan leda till förändrat reproduktionsmönster. Man har också visat att flickor med tidig pubertet påverkas av detta på ett sätt som kan inverka på deras framtid både socialt och ekonomiskt. En för tidig pubertet kan även tänkas bero på yttre faktorer i miljön. Det är då viktigt att identifiera dessa för att kunna vidta åtgärder, säger Olle Söder, vice koordinator för PIONEER och professor vid Karolinska Institutet.


För mer information kontakta: Olle Söder, vice koordinator PIONEER, professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet. Telefon: 08-517 751 24. E-post: Olle.Soder@kbh.ki.se

Kontaktinformation
Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera