Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 mars 2005

Proteintransporten i mitokondrien kartlagd

TIM23-komplexet, som styr transporten av protein till mitokondrien i cellen, är mycket mer komplicerad än vad man tidigare har trott. Det visar Uppsalaforskaren Maria Lind i en artikel som publiceras i den ledande tidskriften Cell.

Tillsammans med Agnieszka Chacinska från Freiburgs universitet i Tyskland är Maria Lind från Uppsala universitet försteförfattare på artikeln i Cell.
– Det är högsta drömmen att vara försteförfattare i Cell, säger Maria Lind.
Hennes och Agnieszka Chacinskas studie visar hur TIM23-komplexet fungerar, vilket hittills har varit okänt. TIM23-komplexet styr transporten av protein till mitokondrien i cellen.
Resultaten visar att TIM23-komplexet är mycket komplicerat. Det kan transportera proteiner trots att det finns en spänning mellan komplexets båda sidor.
– Komplexet öppnar bara en kanal när proteinet kommer, för att inte förstöra den negativa respektive positiva laddningen på vardera sidan om komplexet, berättar Maria Lind.
Spänningen som skillnaden i laddning ger upphov till är viktig att upprätthålla när mitokondrien ska producera energi.
TIM23-komplexet kan också ändra form beroende på vart proteinet ska transporteras. På så sätt kan samma komplex transportera proteiner till olika slutdestinationer.
Maria Lind och Agnieszka Chacinska har också identifierat ett nytt protein, Tim21, som deltar i proteintransporterna.
Defekter hos mitokondrierna ger upphov till ett hundratal sjukdomar, bland annat Huntingtons sjukdom, Mohr-Tranebjaerg syndrom, Parkinsons sjukdom och Alzheimer.
– Vi behöver mer kunskap om mitokondrierna om vi ska kunna förstå dessa sjukdomar, säger Maria Lind.
Studien har gjorts på jäst, som ofta används som modellorganism av forskare eftersom den är en av de enklare organismer som har mitokondrier.
– Men mitokondrier fungerar likadant i alla organismer, och det är mycket hos jästens cell som liknar människans celler, säger Maria Lind.

Kontaktinformation
Maria Lind, avdelningen för jämförande fysiologi, Ebc, tel: 018-471 28 11, e-post: maria.lind@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera