Artikel från Göteborgs universitet
29 mars 2005

Klimatförändring hotar fjällväxter

Klimatförändringar kommer att höja jordens medeltemperatur. Temperaturökningen blir störst i områden som är naturligt kallare, som till exempel polara och alpina områden. I en avhandling från Göteborgs universitet visar Annika Jägerbrand att vegetationen i de svenska fjällen redan har förändrats som svar på den temperaturhöjning som skedde under 1990-talet.

Temperaturen begränsar tillväxten hos många växter i kalla områden, medan växter som finns i varmare områden ofta är begränsade av andra faktorer. Därför kommer de typiska fjällväxterna att ersättas av mer värmeälskande och konkurrenskraftigare arter, såsom högväxande örter, buskar och träd. Som ett första steg i denna riktning blir den existerande vegetationen förbuskad av till exempel dvärgbjörken, vilket man redan observerat i arktiska Alaska som under de senaste 30 åren ständigt blivit varmare.

Den svenska fjällvegetationen håller redan på att förbuskas. I Latnjajaure utanför Abisko i norra Sverige fann Annika Jägerbrand att dvärgbjörken ökade naturligt under studieperioden, vilket tyder på att vegetationen redan ändras i den förutspådda riktningen. En vegetationsförändring får stora negativa effekter på många växtgrupper i nordliga områden. Några av de mest hotade arterna är mossor och lavar. Simulerade klimatförändringar visade en kraftig minskning av mossor och lavar, både vad gäller frekvens och mångfald.

Den förstärkta växthuseffekten kommer att få extremt stora effekter på dagens subarktiska arter, ekosystem och ekosystemens funktion och måste därför bemötas med strategier och ekonomisk finansiering för effektminskning och bevarandeåtgärder.

Pressmeddelandet finns också att läsa här: http://www.science.gu.se/press/2005/annika_jagerbrand.shtml


Annika Jägerbrand disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i växtekologi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Mossekologi i subarktis: fenotypisk variation och effekterna av simulerade klimatförändringar.” Disputationen har ägt rum.

För mer information, kontakta:
Annika Jägerbrand
Botaniska institutionen
Göteborgs universitet
Telefon: 0523-47303
Mobil: 070-3066886
E-post: annika.jagerbrand@botany.gu.se


———————————————————————

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 28 64
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera