Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 mars 2005

Skilda medievärldar i Storstockholm visar på politiska klyftor

Stockholmarna lever i skilda medievärldar – både hur medierna berättar om olika delar av Stockholm och i en segregerad medieanvändning.

Det visar medieforskaren Gunnar Nygren i sin doktorsavhandling i journalistik som han i dagarna lägger fram vid JMK, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet.

Gunnar Nygren har analyserat närmare 2 000 artiklar och inslag i olika typer av Stockholmsmedier samt genomfört en enkät där 2 440 personer både från innerstaden och olika förortskommuner svarat på frågor om medieanvändning och politiska attityder.

Analysen av artiklarna visar att stora delar av Storstockholm ligger i en medieskugga. Journalistiken är koncentrerad på händelser i innerstaden och frågor som rör hela regionen som trafik och sjukvård. Förorter beskrivs sällan i de dagliga medierna, och när de uppmärksammas handlar det oftast om brottslighet och sociala problem. Ett undantag är dock de lokala gratistidningarna som för de flesta är den enda kanalen för lokala nyheter.

Lokal politik tar en mycket begränsad del av utrymmet i Stockholmsmedierna. För de flesta stockholmare är det omöjligt att genom medierna få en bild av vad som händer i den lokala politiken. Jämfört med andra delar av landet ligger mediernas lokala kommunbevakning på en mycket låg nivå.

Enkäten visar starka samband mellan medieanvändning och politiska attityder. De medier som innehåller en viss andel lokal och regional politik stärker också intresset för politik och kunskaper om lokal politik. De som tar del av medier med mycket politiskt innehåll har också ett större förtroende för politiker.

Men enkäten visar också en stark segregation i medieanvändningen. I resursstarka områden, t.ex. innerstaden och välbärgade villaförorter, så läser människor de prenumererade morgontidningarna, lyssnar på P1 i Sveriges radio och ser mest på SVT1 och 2 samt TV4. I resurssvaga områden, som miljonprogrammets förortsområden, är mönstret i medieanvändning annorlunda – där dominerar gratistidningar och människor ser lika gärna på TV3 och Kanal 5 som på SVT.

Sverige hade under 1900-talet medier som höll ihop samhället, som gjorde att alla kunde ta del av viktiga samhällsfrågor. Nu delas medieanvändningen upp utifrån sociala skiljelinjer – resursstarka grupper tar del av samhällsinriktade medier medan resurssvaga grupper får nöja sig med gratismedier som domineras av underhållning.

Den fragmenterade medieanvändningen får också konsekvenser för den politiska offentligheten, konstaterar Gunnar Nygren. Skillnaderna i valdeltagande ökar mellan olika delar av Stockholm, och det växer fram ett politiskt två – tredjedelssamhälle där en tredjedel av medborgarna varken har intresse för politik eller förtroende för politiker. Denna tredjedel återfinns främst i de resurssvaga områdena.

Doktorsavhandlingens titel: Skilda medievärldar. Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm.

Disputationen äger rum fredag den 8 april kl. 10.00 i JMK-salen, Karlavägen 104. Opponent är Tomas Andersson Odén, JMG, Göteborgs universitet.

Gunnar Nygren kan nås på tfn 08-16 44 33, e-post nygren@jmk.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera