Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2005

Lunds universitet kritiskt till forskningspropositionen

Forskningspropositionen förstärker en systemkris i svensk forskning eftersom en alltför stor del av forskningspengarna kanaliseras via de centrala statliga forskningsfinansiärerna. Det anser Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet.

– Vi välkomnar satsningarna men de borde ha varit mycket större, säger rektor Göran Bexell. Den särskilda satsningen på starka forskningsmiljöer som lärosätena själva ansöker om i konkurrens är bra. Det är också bra att det har skett en liten ökning av direkttilldelningen till universiteten. Men denna är så liten att den forskningspolitiska propositionen likväl förstärker den systemkris i svensk forskning som består av en snedbalans mellan direkttilldelning och en tilldelning genom centrala organ. Genom att en stor del av forskningspengarna kanaliseras via de centrala statliga forskningsfinansiärerna ökar administrationen, forskarna måste lägga ner mer tid på ansökningar och det finns en risk för likriktning. För universitetens del innebär det en fortsatt mycket svår planeringssituation och osäkerhet i anställningsvillkoren.
Rektor Göran Bexell menar att förslaget tvingar fram en utredning om balansen mellan direkttilldelning och central tilldelning. Som det nu föreslås går bara en fjärdedel direkt till lärosätena.

I propositionen Forsknings för ett bättre liv presenterade regeringen ett förslag på hur 2,34 miljarder kronor ska användas till forskning och utveckling under de närmaste tre åren. Särskilda satsningar vill regeringen göra på forskningen inom medicin, teknik och hållbar utveckling. Landets medicinska forskning får 400 miljoner kronor, teknisk forskning får 350 miljoner kronor och 210 miljoner kronor går till forskning om hållbar utveckling. Stödet kommer att fördelas av de statliga forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet (VR), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Verket för innovationssystem (Vinnova) samt Rymdstyrelsen. Sammanlagt 521 miljoner kronor går direkt till lärosätenas forskning och forskarutbildning och Lunds universitet får tillsammans med Uppsala universitet de största anslagen på 40,2 miljoner kronor vardera.
Vidare vill regeringen satsa 300 miljoner kronor på starka forskningsmiljöer med internationell konkurrenskraft. Regeringen slår också ett slag för kommersialisering av forskningsresultat och föreslår en kapitalförstärkning av universitetens holdingbolag med sammanlagt 60 miljoner kronor.

Kontaktinformation
För mer information kontakta rektor Göran Bexell på telefonnummer 0705-59 70 01, eller universitetsdirektör Peter Honeth på telefonnummer 0705-11 41 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera