Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2005

Lönsamt att satsa på medicinsk forskning

‘- Det är glädjande att regeringen i den forskningspolitiska propositionen satsar på medicinsk forskning, men det blir ingen avsevärd ökning förrän 2008, säger Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

– Just medicinsk forskning och bioteknik är områden där Sverige redan är framgångsrikt och där vi med ytterliggare satsningar har stora möjligheter att leda den internationella utvecklingen.

När “The Times Higher” nyligen rankade världens bästa biomedicinskt inriktade universitet hamnade Karolinska Institutet på en hedrande sjunde plats efter tre amerikanska och tre brittiska universitet. Sverige och Karolinska Institutet har bevisligen en unik position inom internationell medicinsk forskning. Dagens forskningspolitiska proposition pekar på en alltmer tydlig koppling mellan medicinsk forskning och ekonomisk tillväxt, med ökad välfärd och högt utvecklad sjukvård.

– Medicinska upptäckter som utvecklas till nya läkemedel eller till diagnostiska hjälpmedel är till nytta för hela samhället. Men processen att få fram nya produkter tar många år, är långsiktig och behöver statligt stöd i alla sina delar. Regeringen har tagit fasta på detta och stödjer nu hela utvecklingskedjan, från grundläggande forskning och tillämpad forskning till ett inriktat stöd till lärosätenas holdingbolag. Detta är mycket betydelsefullt för våra möjligheter att kommersialisera medicinska upptäckter, säger Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

Inför Utbildningsdepartementets arbete med propositionen har Karolinska Institutet lämnat in en forskningsstrategisk plan. Där påpekade vi vikten av att göra en kraftfull satsning för att på nytt placera Sverige i den främsta medicinska forskningsfronten för att därigenom bidra till ett aktivt överförande av kunskap till nytta för samhället. Forskningsstrategin finns att läsa via länken nedan:

Kontaktinformation
För kontakt med Harriet Wallberg-Henriksson gå via pressekreterare Sabina Bossi, tel 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@dmin.ki.se

Karolinska Institutet är ett medicinskt universitet som omfattar alla aspekter av medicinsk vetenskap, från basal humanbiologisk grundforskning till patientinriktad forskning. Karolinska Institutet bidrar genom forskning, utbildning och information till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Mer information finns på hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera