Artikel från Stockholms universitet
21 mars 2005

Forskardag om särskilt boende inom äldrevården

Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, Stockholms universitet, arrangerar idag en forskardag om äldre och äldreomsorg. Syftet är bland annat att belysa de praktiska och känslomässiga aspekterna av särskilda boenden för äldre, de krav som ställs på de anställda inom äldreomsorgen och vilka boendeformer som finns för äldre hemlösa.

Inbjudna deltagare är handläggare och chefer inom äldreomsorgen respektive berörda personer från kommuner, universitet/högskolor och olika myndigheter. Forskare och doktorander inom området bidrar med olika framföranden.

– Det är sjätte året i rad som vi arrangerar forskardagar om äldre och äldreomsorg. För varje år har antalet deltagare blivit allt fler. Förhoppningsvis är det ett tecken på en ökad medvetenhet om dessa frågor, säger Marie Rönnerfält, universitetsadjunkt vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan och som tillsammans med Lotta Henrikson är initiativtagare till arrangemanget.

Teman som tidigare belysts har bland annat varit arbetsledning inom äldreomsorgen och hur det praktiska arbetet kan använda sig av forskningen.

För ytterligare information och kontakter med forskare:
Marie Rönnerfält, tfn 08-674 74 52 e-post marie.ronnerfalt@socarb.su.se
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53 mobil 070-230 88 91 e-post maria.erlandsson@eks.su.se
www.socarb.su.se


Stockholms universitet är huvudstadens universitet – regionens centrum för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora och juridik. Universitetet har 37 000 studenter och 6 000 medarbetare och omsluter knappt 2,7 miljarder SEK.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera