Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2005

Ny kommission inom WHO ska arbeta för att motverka global ojämlikhet i hälsaDenny Vågerö från Stockholms universitet en av medlemmarna

Världshälsoorganisationen, WHO, har tillsatt en global kommission för att kartlägga sociala orsaker till ohälsa och för att motverka ojämlikhet inom och mellan länder. Fattigdom, marginalisering och uppväxtvillkor är några frågor som kommer att stå i förgrunden för arbetet i WHO:s Commission on Social Determinants of Health.

Till en av medlemmarna i kommissionen har utsetts Denny Vågerö, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet och föreståndare för Centre for Health Equity Studies (CHESS), ett gemensamt forskningscentrum för universitetet och Karolinska institutet, där man forskar kring hälsa och ojämlikhet.
– Det känns som ett mycket meningsfullt uppdrag, säger Denny Vågerö. Kommissionen är en fantastisk samling kompetenta personer. Det behövs ett nytänkande inom hälsopolitiken – det borde vara möjligt inom denna kommission som samlar prominenta politiker och forskare från alla delar av världen. Jag hoppas att vi bidrar till något nytt.
Denny Vågerös forskning är främst inriktad på barndomens betydelse för hälsan i vuxen ålder, folkhälsokrisen i Östeuropa, främst i Ryssland samt det växande gapet i hälsa mellan Öst- och Västeuropa.
I kommissionen, som består av 17 medlemmar, 6 kvinnor och 11 män, ingår välkända profiler inom politik och forskning. Bland medlemmarna märks Ricardo Lagos Escobar, Chiles president, Amartya Sen, professor i Cambridge och Nobelpristagare (Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), Giovanni Berlinguer, medlem av Europaparlamentet och dess hälsoutskott, Kiyoshi Kurokawa, president i japanska vetenskapsrådet och Charity Ngilu, hälsominister i Kenya. Mirai Chattaerjee, som organiserat en fackförening av 200 000 kvinnliga egenföretagare i Indien är den mest kända företrädaren för civilsamhället. Ordförande för gruppen är Sir Michael Marmot, professor i epidemiologi i London.
Kommissionen håller sitt första möte i Santiago i Chile 15 – 19 mars och namnen på kommissionärerna offentliggörs den 18 mars.
Kommissionen ska arbeta till år 2008 och kommer att träffas cirka fyra gånger om året. Med hjälp av ett antal forskarnätverk skall man kartlägga sociala orsaker till ohälsa. Lika viktigt är att föreslå åtgärder från nationella regeringar och globala aktörer som kan bidra till att global utveckling och minskad ojämlikhet.
“God folkhälsa förutsätter ett gott samhälle”, förklarade Chiles president, Ricardo Lagos, vid kommissionens första möte. Det är mottot för kommissionens arbete.


Närmare information om kommissionen, med presentation av samtliga kommissionärer, finns på http://www.who.int/social_determinants/en

Denny Vågerö kan nås på tfn 08-16 23 13 fr.o.m. 21 mars, mobil 070-680 9899 eller e-post denny.vagero@chess.su.se (www.chess.su.se )

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera