Artikel från Stockholms universitet
18 mars 2005

Metaforer om krig och konflikt i fransk tidningsprosa

Charlotte Allesson, doktorand i franska vid Stockholms universitet har tilldelats Birgit Bonniers stipendium 2005 på 30 000 kronor.

Charlotte Allesson antogs till forskarutbildningen 2001 och arbetar på en avhandling om metaforer som anspelar på krig och konflikt i tidningsprosa, nämligen i Le Monde och L’Express. Hon undersöker graden av bildlighet hos metaforerna samt frekvens, kategorier och motivation, där metaforerna ses som ett för människan naturligt sätt att strukturera tankar om omvärlden. Hon undersöker i vilka typer av artiklar och i vilka sammanhang krigs- och konfliktmetaforer finns och studerar hur de bildas och frågar sig också om det kan finnas någon motivation till varför de används i vissa sammanhang.

Stipendiet gör det möjligt för Charlotte Allesson att visas i Paris för att knyta kontakter med forskare inom sitt avhandlingsområde, med vilka hon redan har goda kontakter.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera