Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 mars 2005

Chefers självkännedom – utvecklande för personen ocheller för organisationen?

Ledarskapsprogram som inriktas på chefers självkännedom tycks ha potential för cheferna som personer, men för att en organisation skall få ut något av deltagandet är det viktigt att det finns en ömsesidig förståelse mellan chef och organisation under processen. Chefen måste förstå vad organisationen vill ha och organisationen måste förstå chefens utveckling. Detta framkommer i en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som presenteras den 18 mars.

I avhandlingen studeras den komplexa relationen mellan att “vara sig själv” och den yttre kravbilden som det innebär att vara chef, hos deltagarna i ett introspektivt ledarskapsprogram. Programmets fokus är att hjälpa deltagarna till självkännedom och att utifrån detta utveckla sin egen unika ledarstil.

För de deltagande cheferna utgjorde programmet framförallt en möjlighet att bedriva ett aktivt identitetsarbete, dvs ställa sig frågan “vem är jag”. I praktiken handlade detta om att förhålla sig till sina många olika identiteter (varav vissa var i konflikt med varandra), utforska och utveckla identiteter och roller, arbeta med rollövergångar och att kämpa för att passa in i olika situationer och sammanhang, snarare än att hitta en identitet.

Ett aktivt identitetsarbete och övergångar mellan olika roller är viktiga delar i ledarskapet i och med att chefers vardag till stor del präglas av interaktion med andra människor i olika situationer och sammanhang.

Identitetsprocesser är komplexa och influeras av både direkt interaktion med andra människor “här-och-nu” och interaktion med “generaliserade andra”, dvs tänkta typmänniskor som representerar grupper som är viktiga för oss. Interaktionen med de “generaliserade andra” går bortom “här-och-nu” genom att vi tar in intryck från grupper, situationer och händelser som inte är direkt representerade på plats “här-och-nu”.

Tid för disputation: fredag 18 mars kl 10 – 12
Plats: Högskolan i Skövde, sal G 110, Högskolevägen, Skövde
Avhandlingens författare: Thomas Andersson
Avhandlingens titel: ” Managers’ identity work – Experiences from introspective management training”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Thomas Andersson, telefon 0500-44 88 61, mobil 0707-997260, e-post Thomas.Andersson@his.se

Kontaktinformation
_____________________________________________________
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera