Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 mars 2005

Nytt sätt att testa om HIV-viruset är resistent

En ny metod för att undersöka om HIV-virus är okänsliga mot behandling har utvecklats vid Karolinska Institutet. Metoden är snabb, enkel att använda och dessutom klarar den av problematiska kliniska prov. Inom ramen för avhandlingen har även en ny metod för att resistensbestämma Hepatit B-virus (HBV) utvecklats.

Behandling av HIV typ 1 (HIV-1) och HBV med antivirala läkemedel leder ofta till resistensutveckling. Resistens är en av de viktigaste orsakerna till att en behandling inte fungerar. I en ny avhandling från Karolinska Institutet har nya metoder för att resistenstesta HIV-1 och HBV utvecklats. HIV-metoden används redan nu rutinmässigt på Smittskyddsinstitutet. Med metoden får man en bra indikation på hur man kan ändra medicineringen och vilka läkemedel som kan förorsaka resistens. HBV-metoden används inte längre på någon klinik.

– HBV-metoden är känslig för små förändringar i virusets genom och därför kan man lättare ge patienten svar på om resistens mot läkemedlet är på väg att utvecklas, säger Anna Lindström, doktorand vid mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, Karolinska Institutet.

Avhandlingen har förutom de nya metoderna också gett ökad kunskap och förståelse för varför HIV-viruset utvecklar resistens och vad det kan få för konsekvenser. Bland annat har det hittills största isolerade smittklustret med resistent virus hos nysmittade beskrivits. Avhandlingen har också visat att hiv-virusets subtyp inte verkar påverkar behandlingsutgången.

Avhandling: Resistance to antiviral drugs in HIV and HBV

Kontaktinformation
Författare: Anna Lindström, Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum, Karolinska Institutet. E-post: anna.lindstrom@smi.ki.se
Disputationen ägde rum den 11 mars.
Avhandlingens abstract finns på:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera