Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2005

Tamgrisens vilda ursprung kartlagt

Forskare vid Uppsala universitet och SLU har deltagit i ett internationellt samarbetsprojekt för att kartlägga tamgrisens vilda ursprung. Resultaten visar att vildsvinet har domesticerats upprepade gånger på flera olika ställen i Europa och Asien. Studien presenteras i morgondagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Science.

Pressmeddelande
Domesticeringen av djur och växter för cirka 10 000 år sedan ledde till den mest betydelsfulla socioekonomiska förändringen i människans historia. Trots detta är vår kunskap om hur denna process gick till fortfarande mycket begränsad.

Tamgrisen ger en unik möjlighet att studera domesticeringen eftersom det finns livskraftiga populationer av vildsvin i stora delar av dess ursprungliga utbredningsområde. För många andra husdjur, till exempel häst och nötkreatur, är de vilda anfäderna utdöda. Vildsvinet finns i dag i stora delar av Europa, Asien och Nordafrika.

Den nu publicerade studien har för första gången inkluderat DNA-prover från vildsvin från stora delar av dess utbredningsområde. Resultaten har jämförts med de DNA-profiler man finner hos olika raser av tamgris i Europa och Asien. Forskarna har analyserat en bit av den arvsmassa som finns i mitokondrierna.

De nya resultaten visar att domesticeringen måste ha skett i flera olika geografiska områden i både Europa och i Asien. Dessutom har det med allra största sannolikhet skett domesticering på många platser inom respektive område. Detta innebär att det är teknologin att tämja vildsvin som har spridits över världen snarare än tama vildsvin.

De nya studierna visar också klart att DNA-profilen hos europeiska tamgrisar är mycket lik den man finner hos de vildsvin som i dag förekommer i Europa och tydligt skild från den forskarna fann hos vildsvin från Turkiet och Iran. Detta motsäger tidigare teorier om att vildsvinet aldrig domesticerades i Europa utan att domesticeringen skedde i Mellersta Östern.

De nya resultaten utesluter dock inte möjligheten att de allra första tamgrisarna i Europa faktiskt kom från Mellersta Östern. Men i så fall har det efter en inledande fas skett en omfattande domesticering av vildsvin i Europa som har spätt ut ett tidigt bidrag från andra geografiska områden.

Kontaktinformation
Leif Andersson, tel: 018-471 49 04, mobil: 070-514 49 04, e-post: leif.andersson@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera