Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2005

PRESSINBJUDAN – Unga medicinska forskare kämpar för bättre villkor

Sedan länge pågår en nedmontering av den statligt finansierade forskningen i Sverige. Helt tvärt emot den utveckling som har skett i andra länder och regioner i världen. En av de mest drabbade grupperna är de yngre, nydisputerade forskarna. Om villkoren för dessa forskare inte radikalt förändras riskerar vi att förlora merparten av de mest kompetenta unga forskarna till utlandet, samtidigt som en stor grupp etablerade forskare kommer att gå i pension.

– Den medicinska forskningen är utsatt för hård internationell konkurrens, frågan är hur vi ska hävda oss när vi saknar finansiering till fler befattningar åt unga forskare efter doktorsexamen, säger Marie Wahren Herlenius, ordförande i Karolinska Institutets Junior Faculty.

Återväxten av medicinska forskare är också efterfrågad av bioteknikindustrin. Utan en gemensam strategi riskerar vi att större delar av företagens forsknings- och utvecklingsavdelningarna flyttar utomlands.

Junior Faculty, som representerar unga forskare vid Karolinska Institutet, har tagit initiativ till en heldagskonferens om forskningspolitik med beslutsfattare från regeringen, näringslivet och akademin. De samlas för kreativa diskussioner om yngre forskares möjligheter att etablera sig – på fredagen den 18 mars på Karolinska Institutet campus Solna, Berzelius väg 3, sal Bertil.

Pressen är välkommen kl. 14.25-16.00, dvs. till utbildnings- och forskningsminister Leif Pagrotskys tal under rubriken Regeringens syn på svensk forskning samt till paneldebatten. Se hela programmet här nedan:

9.00 Introduktion till dagen
Marie Wahren Herlenius, ordförande Junior Faculty, Karolinska Institutet.

9.10 Juniora forskares situation i Sverige
med fokus på medicinsk forskning
Håkan Billig, huvudsekreterare vid Ämnesrådet för Medicin på Vetenskapsrådet

9.30 Perspektiv från en medicinsk fakultet
Kjell Öberg, dekanus vid Uppsala Universitet

9.50 Utvärdering av medicinsk fakultet
Jan Nilsson, dekanus vid Lunds Universitet

10.10 Kaffe

10.30 Workshops
Diskussioner i grupper kring strategier för att
stärka möjligheterna för unga forskare

12.30 Lunch

13.30 KI 05-utredningen: Akademiska Karriärvägar
Clara Gumpert, forskare vid Karolinska Institutet

13.45 Hur tar vi ansvar för återväxten inom svensk
medicinsk forskning?

13.45 Ingvar-programmet
Staffan Normark, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

13.55 Biovitrum
Mats Pettersson, vd

14.05 AstraZeneca
Jan Lundberg, Executive Vice-president

14.25 Regeringens syn på svensk forskning
Leif Pagrotsky, Utbildnings- och kulturminister

14.45 Kaffe

15.00 Paneldebatt
Inledning av Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet
Diskussion med dagens medverkande: Håkan Billig, Jan Lundberg, Jonas Frisén, Mats Pettersson.
Moderator: Elias Arnér.

16.00-16.10 Avslutning

För mer information kontakta:
Marie Wahren Herlenius, tel: 08-517 734 31, 08-517 767 46, e-post: Marie.Wahren@cmm.ki.se

För anmälan kontakta:
Judit Wefer, tel: 08-524 863 44, mobil: 076-808 63 44, e-post: judit.wefer@admin.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera