Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2005

Sympatiska men annorlunda invandrarkaraktärer i svenska filmer

I svensk långfilm framställs invandrare som trevligare än svenskar. Samtidigt framstår de som annorlunda. Trots att bilden av invandrare är positiv kan den, enligt Umeåforskaren Carina Tigervall, ändå förstärka traditionella rasistiska uppfattningar.

Carina Tigervall vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat hur invandrare framställs i svensk film från de senaste fyrtio åren fram till idag. Mönstret är tydligt både i nutida och äldre produktioner: invandrare framställs som sympatiska, men också som fundamentalt annorlunda gentemot svenskarna.

I filmer från 1970-talet är det exempelvis vanligt att invandrarkaraktären är en varm och känslig person, i kontrast mot kalla och stela svenskar. Att andra folk än det västerländska har ansetts stå närmare “det känslomässiga” är en föreställning med rötter i den västerländska kolonialismen. Även om känslosamhet i de studerade filmerna framställs som något eftersträvansvärt och sympatiskt, riskerar dessa positiva motbilder att förstärka traditionella, och ofta rasistiska, föreställningar.

I sin avhandling argumenterar Carina Tigervall för att filmernas berättelser om utsatta och sympatiska invandrare, egentligen främst handlar om tillstånd och kriser i det svenska samhället. Under 1970-talet framfördes en massiv kritik av det nya och moderniserade samhälle som höll på att växa fram. Genom att konfrontera (fiktiva) invandrare från traditionella och “varma” samhällen, med det “kalla” och moderna Sverige, kunde samhällskritiska filmskapare framhäva det nya samhällets omänsklighet.

Carina Tigervall menar att även om filmerna egentligen inte handlar om invandrare, får de konsekvenser för hur vi ser på dessa “andra”. Positiva bilder av invandrare är förvisso antirasistiska motbilder till negativa rasistiska stereotyper. I avhandlingen visar dock Carina Tigervall att även dessa positiva motbilder reproducerar stereotypa uppfattningar om invandrare och andra kulturer än den västerländska.

Fredagen den 11 mars försvarar Carina Tigervall, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Folkhemsk film: med “invandraren” i rollen som den sympatiske Andre. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Göran Bohlin, Södertörns högskola, Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Carina Tigervall
sociologiska institutionen,
Umeå universitet,
tel: 090-786 59 84
e-post: carina.tigervall@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera