Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2005

Presslunch torsdag den 17 mars 2005Fyra år med Utbildningsvetenskapliga kommittén – vad har åstadkommits?

I dagens kunskapssamhälle står lärande och utbildning ständigt i fokus. Uppgiften för den utbildningsvetenskapliga kommittén, UVK, vid Vetenskapsrådet är just att stödja forskning kring detta – lärande, kunskapsbildning, utbildning ocah undervisning. Nu kommer en rapport kring hur UVK utfört sitt uppdrag så här långt.

Kommittén startade sitt arbete för fyra år sedan och har ett tidsbegränsat mandat till och med i år. Det är nu viktigt att titta på det som gjorts hittills inom satsningen. På uppdrag av Vetenskapsrådet har därför en oberoende analys gjorts. Bakom rapporten står det norska forskningsinstitutet NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning – Senter for innovasjonsforskning). Nästa torsdag presenteras rapporten som bl a sett på hur UVK har tolkat sitt mandat och vilka prioriteringar som har gjorts. Vidare har NIFU analyserat hur det utbildningsvetenskapliga området har konstitueras, strukturellt såväl som innehållsmässig.

Program& deltagare
Inledning och bakgrund till utvärderingen – Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet Presentation av utvärdering och slutsatser – Petter Aasen, professor och direktör vid NIFU Med på plats finns också utbildningsvetenskapliga kommitténs huvudsekreterare Ulf P Lundgren, dess bitr huvudsekreterare Elisabet Nihlfors och ordföranden Tjia Torpe.

Tid och plats
Torsdag 17 mars kl 11.00- ca 11.45
Tid är avsatt för ev intervjuer efter presentationen.
Vetenskapsrådet, sal Omega plan 1, Regeringsgatan 56, Stockholm Lunch finns uppdukad i anslutning till pressträffen.

Mer information & anmälan
Det norska institutet NIFU STEPs webbplats: www.nifustep.no För mer information om UVK, se Vetenskapsrådets webbplats, direktlänk: http://www.vr.se/kontakt/sida.jsp?unitId=24

Frågor och anmälan till:
Kajsa Eriksson, presschef, Kajsa.Eriksson@vr.se, 08-546 44 216, 0733-66 62 16 Eller Birgitta Mattsson, forskningssekreterare utbildningsvetenskap Birgitta.Mattsson@vr.se , 08-546 442 11

OSA senast onsdag 16 mars kl 9.00, för att kunna beräkna lunchen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera