Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2005

Sverige koordinerar framtagandet av ny industrigren i Europa

Sverige kommer att vara koodinator i ett av EU:s sjätte ramprogramsprojekt (Information society technologies) inom området Collaborative working environments (CWE). Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, vid Luleå tekniska universitet ska tillsammans med ytterligare 13 parter i Europa genomföra projektet Brainbridges som syftar till att ena forskningsfinansiärer i Europa att dra åt samma håll för skapandet av en ny industrigren.

– Syftet är inte att utveckla någon ny teknik i nuläget utan att samordna och koordinera de forskningsfinansieringsaktörer som finns i Europa, säger Michael Nilsson, nybliven koordinator och anställd vid CDT.

Det börjar på regional, lokal nivå och går sedan vidare till nationell och europeisk nivå. Genom att få dessa aktörer samordnade får vi en större europeisk kraft och utväxkling I de satsningar som görs. Det lägger grunden för den nya industrigrenen Collaborative working environments.

– Jag läste förresten för en tid sedan i tidskriften Business week att man anser att “collaboration solutions will be the next billion-dollar category”, något som bara stärker min övertygelse om potentialen med detta projekt.

Vad är då CWE?
Ja, i sin enklaste form kan CWE representeras av den välkända e-posten men omfattar verktyg, metoder, system och miljöer för samarbete över distans. Det kan vara i arbetslivets alla olika situationer såväl som i privatlivet.

Exempelvis skulle man kunna dra vissa slutsatser om vad som egentligen skulle behövas bland alla de tele- och elkraftsreparatörer som i nuläget befinner sig utspridda i Sydsveriges skogar och som arbetar med att åtgära stormens härjningar. De har säkerligen vissa behov och önskemål om hur deras kommunkations- och informationssystem borde se ut när de väl hänger i toppen på någon kraftledningsstolpe med verktyg, handskar och skyddsutrustning i högsta hugg.

Kontaktinformation
Upplysningar: Projektkoordinator Michael Nilsson, tel. 070-288 45 20, michael.nilsson@cdt.ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera