Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 mars 2005

90-talet deppigare än den stora depressionen

BNP föll något mer under 90-talskrisen än under 30-talsdepressionen. Det visar ekonomhistorikern Rodney Edvinsson, Stockholms universitet som studerat tillväxt och kriser i Sverige under 1800- och 1900-talet och redovisar det i sin doktorsavhandling. För det syftet har han tagit fram nya ekonomiska data över bland annat bruttonationalprodukt (BNP), kapitalstockar och sysselsättning.

– Man skulle därför kunna säga att i Sverige var 90-talsdepressionen något djupare än 30-talsdepressionen. 1990-93 föll BNP med fem procent, medan BNP föll med fyra procent 1930-32. Osäkerheten för dessa siffror är dock ganska stor, olika metoder att räkna ut BNP kan ge ganska olika resultat. Redan tidigare forskning har visat att svensk ekonomi inte drabbades så hårt av 30-tals-depressionen som internationellt. 90-tals-krisen blev däremot allvarligare i Sverige än i andra länder. Inte minst bidrog fastighetskrisen och neddragningarna i offentliga sektorn till att fördjupa 90-tals-krisen. Under några år på 1990-talet föll det reala nettovärdet av byggstocken, vilket inte har inträffat sedan 1830-talet, säger Edvinsson.

Edvinsson granskar påståendet om att vi gått in i ett post-industriellt tjänstesamhälle. Han kommer fram till att industrisektorn relativt sett inte krympt så mycket som det ibland påstås om man tar hänsyn till obetalt tjänstearbete och att många tjänster är industrirelaterade.

Edvinsson har även undersökt om den så kallade långa vågen teorin har något empiririskt stöd och om den svenska ekonomin upplevt regelbundna cykler. Hans slutsats är att både de långsiktiga och kortsiktiga fluktuationerna i svensk ekonomi uppvisat ett ganska oregelbundet och kaotiskt mönster. I en kapitalistisk ekonomi kommer en ekonomisk kris förr eller senare, men det är mycket svårt att förutse när den ska komma, säger Edvinsson.

Doktorsavhandlingens titel: Growth, Accumulation, Crisis. With New Macroeconomic Data for Sweden 1800-2000. Avhandlingen finns att läsa som PDF-fil på: http://www.diva-portal.org/su/theses/abstract.xsql?dbid=378. Edvinssons makroekonomiska dataserier finns att hämta på: http://www.historia.se.

Disputationen äger rum fredag den 11 mars kl. 10.00 i hörsal 5, hus B, Södra Huset, Frescati. Opponent är Jan Bohlin, Göteborgs universitet.

Rodney Edvinsson nås på tfn 08-16 28 44 (Ekonomisk-historiska institutionen, 106 91 Stockholm), 070-569 64 91 eller e-post rodney.edvinsson@ekohist.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera