Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2005

Omgivningen påverkar socialbidragsberoende

Ett utbrett socialbidragstagande i omgivningen ökar risken att en enskild person också mottar socialbidrag. Sambandet är tydligt och finns i alla typer av hushåll. Det visar en ny rapport från IFAU.

Direkt inverkan på individen
Studien undersöker hur den omgivande gruppen påverkar socialbidragstagande i en grupp flyktingar som kom till Sverige i början av 1990-talet. Resultaten visar att antalet personer från det egna ursprungslandet i närmiljön inte har någon betydelse för individens bidragstagande. Däremot har andelen socialbidragstagare i denna grupp en stor direkt inverkan på individen. Sannolikheten att individen mottar socialbidrag ökar med 7 procent i en miljö med 10 procent högre andel bidragstagare.

Likartade effekter för olika grupper
Resultaten visar att effekterna av omgivningen är likartade för olika typer av hushåll. De gäller både ensamstående och sammanboende, med eller utan barn. Omgivningen påverkar även individer som kan förväntas ha en relativt stark ekonomisk ställning, t ex de högutbildade. Bidragstagandet i den omgivande gruppen har effekter på såväl sannolikheten att den enskilde mottar bidrag någon gång under året, som risken för att individen hamnar i ett mer omfattande bidragsberoende.

Tänkbara förklaringar
Det går inte utifrån studien att säga exakt varför omgivningen påverkar den enskilde. Det finns flera tänkbara förklaringar till resultaten. En möjlig förklaring är att det är svårare att få hjälp till självförsörjning om man är omgiven av en grupp människor med svag ekonomisk ställning. En annan möjlighet är att socialbidragstagande upplevs som mer accepterat i en bidragsberoende omgivning. Miljön påverkar i detta fall normer eller preferenser hos den enskilde.

Bakgrund och metod
Undersökningen mäter socialbidragstagande år 2000 bland 22 556 personer som invandrade 1990 och 1991. Valet av undersökningspersoner baseras på att man i denna grupp kan renodla orsakssambandet mellan omgivning och individ. Resultaten förklaras alltså inte av att personer med liknande egenskaper söker sig till samma ställen, eller av att vissa orter medför generellt dåliga förutsättningar för självförsörjning.
Rapport 2005:3 “Påverkas socialbidragsberoende av omgivningen” är skriven av Peter Fredriksson och Olof Åslund, båda vid IFAU. Studien finns även på engelska: Working paper 2005:8 “Ethnic enclaves and welfare cultures – quasi-experimental evidence”.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer kontakta Peter Fredriksson, tel: 018-471 70 84, e-post: peter.fredriksson@ifau.uu.se eller Olof Åslund, tel: 018-471 70 89, e-post: olof.aslund@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera