Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2005

Ögat inträdesport för fågelinfluensa?

Fågelinfluensavirus kan sannolikt använda ögonen som inträdesport för infektion hos människor före ev. spridning till lungor eller andra organ. Det skriver en grupp med bl.a. två Umeåforskare i tidskriften The Lancet Infectious Diseases.

En allmän uppfattning bland influensaexperter är att smitta från fågel till människa och uppkomst av nya pandemier försvåras främst av att det inte finns någon lämplig receptor (den komponent på värdceller som virus binder till) hos människa. Via analogier med andra virus föreslås nu att det högst sannolikt finns lämpliga receptorer i våra ögon.

I forskargruppen ingår Niklas Arnberg och Urban Kumlin vid avdelningen för virologi, Umeå universitet, samt Sigvard Olofsson, Göteborgs Universitet, och Ken Dimock, University of Ottawa, Kanada. De rekommenderar nu att man i de utsatta områdena dels, i mycket större omfattning än tidigare, bör leta efter fågelinfluensavirus hos människor via analys av ögonsekret, dels använda ögonskydd om man på något sätt exponeras för dessa virus.

Sedan tidigare är det känt att två olika virus, adenovirus typ 37 [Ad37] och enterovirus typ 70 [EV70], orsakar mer eller mindre allvarliga ögoninfektioner. Forskarna har nyligen visat att båda virustyperna angriper ögonen via samma receptor, alfa2,3-länkad sialinsyra. Det är sidan tidigare känt att fågelinfluensavirus i huvudsak använder just alfa2,3-länkad sialinsyra som receptor. Den typ av sialinsyra som Ad37 och EV70 använder (alfa2,3-länkad) förekommer framför allt på utsidan av ögonceller. På utsidan av luftvägsceller finns en annan typ av sialinsyra (alfa2,6-länkad) som istället används av vanlig (human) influensa. De olika typerna av sialinsyra som finns på celler i ögon och luftvägar (och i omgivande sekret som tårvätska och slem), skapar en barriär som försvårar för virus att infektera båda organen samtidigt. Att fågelinfluensavirus ändå kan göra människor svårt sjuka i framför allt lunginflammation förklaras förmodligen av att några exponeras för mycket höga virusdoser, och att barriären inte ger ett 100-procentigt skydd.

Fågelinfluensavirus hotar att, inte minst vid samtidig infektion med vanlig (human) influensa, förvärva förmågan att spridas direkt från människa till människa som luftvägssmitta. Detta händer inte ofta, men ju fler människor som via ögon och luftvägar exponeras för fågelinfluensavirus, desto fler kommer att insjukna i luftvägsinfektion och därmed öka risken för en global epidemi, (pandemi), liknande spanska sjukan där miljontals människor riskerar att dö.

Artikeln har titeln “Avian influenza and sialic acid receptors: More than meets the eye?”.
Niklas Arnberg kan nås på tel. 090-7858440 (arb), 090-192949 (hem) och 070-4297220 (mobil), e-post niklas.arnberg@climi.umu.se
Urban Kumlin finns på tel. 090-7851347, e-post urban.kumlin@infdis.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera