Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 februari 2005

Dagvatten i staden – ett problem som kan bli en resurs

Att tvätta kläder med uppsamlat regnvatten och låta gräs växa på taket är två exempel på hur dagvatten bättre kan tillvaratas. I framtiden blir sådana metoder allt vanligare, tror Edgar Villarreal-Gonzalez som analyserat och utvärderat nya användningsmöjligheter i en kommande avhandling från Lunds Tekniska Högskola.

Bakgrunden är att dagens VA-system, där dagvatten forslas bort i rör under jorden och smutsar ner sjöar och floder, idag uppfattas som ineffektivt och oekologiskt. Inom ramen för Mistra-finaniserade forskningsprogrammet Urban Water, som syftar till att utforska framtidens urbana VA-system, har Edgar Villarreal-Gonzalez studerat och utvärderat tre nya, smarta lösningar att tillvarata dagvattnet.

I bostadsområdet Ringdansen i Norrköping har han analyserat möjligheten att installera ett system så att hushållen kan återanvända regnvattnet.

– Genom att återanvända regnvatten, istället för kranvatten, för att tvätta kläder, bilen, vattna gräsmattan etc visade mina undersökningar i Ringdansen att det går det att minska ordinarie vattenförbrukning med upp till 60 procent. Naturligtvis finns en startkostnad i att installera ett helt nytt system, men i längden sparar det både pengar och miljö, berättar Edgar Villarreal-Gonzalez.

I ekostaden Augustenborg i centrala Malmö utvärderade han de gröna tak som finns i området, tak täckta av gräsväxten Sedum för att minska avrinning.

– Mina experiment bekräftar antagandet att mindre regnvatten rinner ner från gröna tak vilket i sin tur minskar vattenflödet i rören. Det är ett antagande som anats men tidigare inte bevisats. Andra fördelar är att taken ser vackra ut och isolerar, hävdar Edgar Villarreal-Gonzalez.

Edgar Villarreal-Gonzalez har även undersökt Augustenborgs öppna dagvattensystem jämte ett annat liknande system i Bäckaslöv våtmark i Växjö. I ett sådant system rinner vattnet bort via kanaler och dammar ovan jord.

– Tack vare avdunstning och kvarhållande effekt minskar dessa system den totala dagvattenvolymen. I Malmö bildar kanalsystemet dessutom ett estetiskt inslag i stadsbilden medan Bäckaslöv våtmark erbjuder rekreation, djurliv och utomhuslaboratorium, summerar Edgar Villarreal-Gonzalez.

Kontaktinformation
Edgar Villarreal-Gonzalez disputerar i teknisk vattenresurslära med avhandlingen “Beneficial use of stormvater – opportunities for urban renewaland water conservation” den 4 mars kl. 10.15 sal V:C, V-huset, John Ericssons väg 1, LTH. Handledare är professor Lars Bengtsson. För mer information, kontakta Edgar Villarreal-Gonzalez via 046 -2224477 eller Edgar.Villarreal-Gonzalez@tvrl.lth.se eller Lars Bengtsson, Lars.Bengtsson@tvrl.lth.se, 046-2228980

Foto: Edgar Villarreal-Gonzalez i Augustenborg :

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera