Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2005

Vetenskapsrådets tidning Forska ute nu

I årets första nummer av Forska hittar du artiklar med bla följande rubriker “Gör samverkan till en merit”, “design+forskning=sant”, “Djupdyk i hjärnan” samt flera bidragsnyheter.

Gör samverkan till en merit
Ge universitet och högskolor direkta statsanslag för att samverka med omvärlden och se till att samverkansarbete blir meriterande vid tillsättning av tjänster, även i praktiken. Det föreslår den bedömargrupp som på uppdrag av Högskoleverket inventerat och utvärderat hur lärosätena samverkar.

Viktigt med oberoende prövning av oredlighetsmisstankar
Inom kort väntas det första utlåtandet från Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskning, som bildades 2002. Forska har intervjuat Birgitta Strandvik, professor i pediatrik vid Göteborgs universitet och ledamot i expertgruppen. Hon framhåller hur viktigt det är med ett säkert system för hantering av misstankar om forskningsfusk.

Design + forskning = sant
Vetenskapsrådet är en av de myndigheter som fått i uppdrag av regeringen att under året verka för att stärka designens ställning i samhället. Ett av Vetenskapsrådets bidrag under Designåret 2005 är boken Designmedvetenskap, där kopplingen mellan forskning och design åskådliggörs med en rad exempel. En annan satsning är att se till att forskning om design presenteras lättillgängligt på Internet.

Djupdyk i hjärnan – vandra genom vindlingarna
Se hjärnan! är det manande namnet på en utställning och en webbplats där de senaste rönen inom hjärnforskningen presenteras. På varje ort där vandringsutställningen slår ner sina bopålar kommer programverksamheten kring den att få lokal prägel. Bakom det hela ligger ett samarbete mellan Riksutställningar, KK-stiftelsen och Vetenskapsrådet.

Flera nyheter i årets utlysning av bidrag
Den bidragsutlysning som nu inleds skiljer sig på flera punkter från fjolårets. En av de större nyheterna är möjligheten att söka bidrag till s k postdok-anställning i Sverige. En annan förändring kommer sig av att KFI, Kommittén för forskningens infrastrukturer, har inrättats. Forska redogör för vad som gäller i årets utlysning.

Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med sex nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.

Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet.

Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen nederst

Kontaktinformation
Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160/ ragnhild.romanus@vr.se
Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117/ viola.torma@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera