Artikel från Mittuniversitetet
23 februari 2005

Miljödoktorander går i mål

Idag försvarar Anders Klang sin doktorsavhandling om hållbar avfallsplanering vid Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim. Därmed har båda Mittuniversitetets miljödoktorander i det svenska-norska samarbetsprojektet Gränslös Kunskap gått i mål och erövrat sina doktorstitlar. Erik Grönlund försvarade strax före jul sin avhandling om produktiv miljövänlig avloppsrening. Studierna involverar avhallshantering och avloppsrening i Jämtländska kommuner.

Anders Klangs avhandling handlar om att utveckla en modell för att värdera hållbarhet i avfallshanteringssystem. Målet har varit att förbättra metoder som kan stödja beslutsprocesser för hållbar avfallshantering. Studien inkluderar fast avfall i Bräcke kommun, avloppsvatten i experimentella reningssystem och rivningsavfall i Östersunds kommun samt en enkätstudie kring avfallsplanering i alla Jämtlands kommuner. Utöver de metodiska aspekterna visar avhandlingen också hur olika möjliga lösningar för avfallshantering i glest befolkade skandinaviska regioner presterar ur hållbarhetssynpunkt.

Erik Grönlunds avhandlingsarbete handlar om alger i avloppsreningssammanhang och har presenterats i två delar. Den första hade ett produkt- och hållbarhetsperspektiv på avloppsrening med hjälp av alger och visade på en potential att framställa kommersiella produkter ur algerna, samt att sådan avloppsrening kan vara ett mer hållbart alternativ än konventionell avloppsrening. I den andra delen var inriktningen algernas roll vid avloppsreningen i dammar samt en studie från några tjärnar utanför Storlien där algflorans förändring följts sedan 70-talet. Tjärnarna var då kraftigt förorenade av avloppsvatten, men har sedan dess återhämtat sig väsentligt.

På lördag den 26 februari presenterar de sin forskning i en populärvetenskaplig föreläsning kl. 14.00-16.00 i sal G1352, Bibliotekshuset, på Mittuniversitetets Campus Östersund.

Ytterligare information om Anders Klangs disputation finns under Dr.grads-disputaser på NTNU http://www.universitetsavisa.no/
Erik Grönlunds avhandlingar finns att ladda ned som pdf-dokument från Luleå tekniska universitet, och har följande namn och beteckningar: “Microalgae at wastewater treatment in cold climate”, Licentiate thesis 2002:35, http://epubl.luth.se/1402-1757/2002/35/index.html samt: “Microalgae at wastewater pond treatment in cold climate – an ecological engineering approach”, Doctoral thesis 2004:61, http://epubl.luth.se/1402-1544/2004/61/index.html Pressmeddelande från Luleå 2004-12-21 finns på http://hogtrycket.adm.ltu.se/pressmeddelande.asp?nyhetsnr=1787&skribent=16

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till Erik Grönlund, tel: 063-146259, 0730-620245, e-post erik.gronlund@z.lst.se , eller Anders Klang 070-2256441, 063-165760, e-post anders.klang@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera