Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2005

Malmöforskare får pris för studie av Cariogrammet – Ett program som bedömmer risk för hål i tänder

Gunnel Hänsel Petersson, universitetslektor på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, belönas med 30 000 kronor för forskning om barns och äldres risk att utveckla hål i tänderna, karies. Priset är ett av de största inom odontologisk forskning i Sverige.- Det är väldigt roligt. För min egen del, men också för cariologiavdelningen där jag arbetar, och för Odontologiska fakulteten som helhet, säger pristagaren.

Det är Patentmedelsfonden för odontologisk profylaxforskning som utdelar pris till en “yngre forskare för odontologisk profylaxforskning”. Gunnel Hänsel Petersson får det för sina studier av Cariogrammet, ett datorprogram som bl a används i undervisningen om karies för tandläkarstudenter. Färdiga tandläkare tar hjälp av Cariogrammet för att bedöma enskilda patienters risk att utveckla karies.

Programmet togs fram 1997 av professor Douglas Bratthall, avdelningen för cariologi vid Odontologiska fakulteten i Malmö. Idag är det översatt till tolv språk.
– Karies uppstår i ett komplicerat samspel mellan olika faktorer som Cariogrammet tar hänsyn till.

Programmet gör det lättare för tandläkare att sätta in rätt behandling för att hejda kariessjukdomen, förklarar Gunnel Hänsel Petersson.

Totalt rör det sig om ett knappt tiotal riskfaktorer vars betydelse är viktade i förhållande till varandra: antalet tidigare hål i tänderna, fluoranvändning, salivens buffertkapacitet, mediciner, antalet bakterier i munnen, kostvanor e t c. Uppgifterna matas in i datorn och programmet räknar ut risken för karies. Patientens riskprofil återges grafiskt av en cirkel där tårtbitar i olika färger och storlekar utgör riskfaktorerna – ju större grönt område, desto högre chans att förbli kariesfri.

– Cariogrammet är ett fantastiskt pedagogiskt redskap som kan öka patientens förståelse för sjukdomen och engagemanget i behandlingen. Man kan exempelvis visa att om patienten börjar skölja tänderna med fluor så minskar kariesrisken med si och så många procent, förklarar Gunnel Hänsel Petersson.

Forskningen hon nu belönas för är ett avhandlingsarbete där Cariogrammet utvärderas för första gången. Bland annat har hon undersökt hur väl programmets bedömning av barns och äldre vuxnas risk att få karies stämmer med verkligheten. I studierna ingick 600 individer, som enligt den ursprungliga riskbedömningen placerades i olika riskgrupper. Vid uppföljningen efter två respektive fem år framgick att indelningen avspeglade det verkliga utfallet. Drygt 90 procent av dem med den högsta risken hade exempelvis fått nya hål i tänderna.

– Cariogrammet kan alltså förutsäga barn och äldre vuxna till rätt riskgrupp. Men som tandläkare ska man inte lita blint på Cariogrammet. Det är ett komplement till den kliniska bedömningen, säger Gunnel Hänsel Petersson.

Tanken har alltid varit att Cariogrammet ska kunna användas globalt, och det går att ladda ner gratis från internet. På ryska, tyska, thailändska, portugisiska, franska, engelska o s v. På avdelningen från cariologi får man dagligen e-post från hela världen där användare har frågor om olika saker. Men också inom Sverige tycks användningen öka. Det gläder Gunnel Hänsel Petersson, som annars menar att den förebyggande vården i Sverige i dag inte är tillräckligt prioriterad i tandvårdsförsäkringen.

– Jag har en känsla av att man på vissa håll likriktar det profylaktiska arbetet och drar alla patienter över en kam i stället för att anpassa det efter individen. Den utvecklingen kan Cariogrammet bidra till att vända, säger Gunnel Hänsel Petersson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Gunnel Hänsel Petersson.
Tfn: 040 – 6658541 eller e-post: gunnel.hansel-petersson@od.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera