Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2005

Nya professorer vid Stockholms universitet

Johan Ström och Sonja Olin Lauritzen är nya professorer i atmosfärkemi respektive pedagogik

Johan Ström, atmosfärkemi med inriktning mot luftföroreningar och aerosoler
Hans forskning är främst inriktad på luftburna partiklars livscykel och hur dessa partiklar kan påverka klimatet genom att förändra molnens mikrofysikaliska egenskaper. En möjlig antropogen inverkan på kalla moln, cirrus, har varit en central frågeställning, där resultat från forskningen visar på en systematisk skillnad i molnens egenskaper mellan moln i den “smutsiga” norra hemisfären och den “rena” södra hemisfären.

Sonja Olin Lauritzen, pedagogik
Hon intresserar sig i sin forskning för meningsskapande som äger rum i mötet mellan den vardagsvärld där människor lever sina liv och den medicinska världen.
Hon har studerat kommunikation och påverkan i vårdmöten, särskilt inom förebyggande vård för föräldrar och barn, liksom frågan om hur människors föreställningar om hälsa och sjukdom, normalitet och avvikelse, formas i möten med medicinsk diskurs och praktik.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera