Tema

Drömmar om det nya Indien

De ekonomiska reformerna i Indien 1991 sanktionerade Indiens definitiva inträde i den globala marknaden. Socialantropologen Paolo Favera beskriver i sin avhandling, som han i dagarna försvarar vid Stockholms universitet, ett Indien som tidigare sällan skildrats i västerländska massmedia, nämligen Indiens moderna medelklass med dess strävan efter materiellt välmående och dess tro på landets alldeles speciella och överlägsna kulturella arv.

Paolo Favero tar avstamp just i de ekonomiska reformerna 1991 och tittar på den unga generationen som symboliserar denna nya epok. Han har bedrivit fältarbete i New Delhi bland unga, medelklassmän som aktivt bygger upp sin roll i samhället genom att utnyttja landets öppnande. Det är män som är aktiva inom turism, Internet, idrott, multinationella företag och journalism. De framhäver sig själva som ”brokers” i den pågående dialogen mellan Indien och den övriga världen. Samtidigt framhäver de även sin stolthet över att vara indier och sin tro på landets centrala framtida roll i en globaliserad värld. Favero beskriver en värld där det att vara ”indisk” och ”traditionell” är framgångsrika tecken av ens globala och moderna identitet, i motsats till den konventionella västerländska stereotypen.

Avhandlingen handlar om kulturell identitet, frågor kring identitesskapande, kring kopplingen mellan samtida diskurser om samhällsförändring och landets koloniala förflutna, kring maskulinitet, kärlek och sex. Samtidigt utgör den även en resa genom en av Indiens växande metropoler – New Delhi – som nyligen blivit symbol för Indiens framtid.

Paolo Favero, född i Italien, undervisar idag i antropologi i Italien men arbetar även med fotografi och video och har nyss i samarbete med italienske filmaren Angelo Fontana gjort en dokumentär om sin forskning som heter FLOVERDELHI.


Doktorsavhandlingens titel: India Dreams: Cultural Identity among Young Middle Class Men in New Delhi

Disputation äger rum fredag den 25 februari kl. 10.00 i Reinholdsalen, Juristernas hus, Frescati. Opponent är Marcus Banks, Oxford University.

Paolo Favero kan nås på mobil 0704-291 402 (i Italien på tfn +39 335 81 56 297) eller e-post paolofavero@yahoo.com

Drömmar om det nya Indien

 lästid ~ 1 min