Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2005

Starka forskningsmiljöer av högsta klass utsedda

En expertpanel av erkända internationella forskare har utsett Sveriges främsta grundforskningsmiljöer. Av 261 ansökningar har 27 excellenta miljöer valts ut och av dessa kan Vetenskapsrådet finansiera tio. Forskningssmiljöerna är spridda över olika delar av landet och representerar alla vetenskapsområden. – Det här är ett bevis för att Sverige har flera konkurrenskraftiga och kreativa forskarmiljöer som ligger i internationell toppklass. Det visar också den bredd som svensk grundforskning har, säger Vetenskapsrådets styrelseordförande Bengt Westerberg.


Bedömargruppen har bestått av en internationell panel bestående av sju ansedda forskare från olika vetenskapsområden. I sin bedömning säger panelen att alla 27 miljöerna tar upp högaktuella och viktiga forskningsfrågor. I en internationell jämförelse ligger de i frontlinjen inom sina respektive vetenskapsområden. Hade det funnits mer medel att fördela hade panelen tilldelat fler än tio miljöer finansiering, skriver panelen i sitt slutomdöme. Vetenskapsrådet delar sammanlagt ut ca 44 miljoner kronor per år i fem år till de tio grupperna. – Trots att det bara handlar om tio miljöer så visar dessa både på den kvalitet och bredd som finns inom svensk grundforskning, konstaterar Pär Omling, generaldirektör vid Vetenskapsrådet. Ämnena sträcker sig från populationsstudier och nanotrådar till kosmologi – vad som styr universums utveckling. Flera projekt syftar till att lära mer om människokroppen och hur den fungerar både i friskt och i sjukt tillstånd. Några av miljöerna ska ta fram och utveckla metoder som t ex röntgenlaser och användandet av matematiska analyser, viktig metodutveckling som kommer att gynna flera forskningsfält.


Satsningen på starka forskningsmiljöer
Syftet med satsningen på starka forskningsmiljöer är att lyfta och stödja framgångsrik svensk spetsforskning. En viktig del är att Sverige måste kunna möta utmaningarna från en forskning som blir allt mer resurskrävande och komplex, samtidigt som den internationella konkurrensen om de bästa forskarna blir allt hårdare.
Flera andra statliga finansiärer; Formas, Stiftelsen för Strategisk Forskning, och VINNOVA, gör liknande satsningar. (För dessa finansiärers kommande beslut, se respektive webbplatser).

De tio forskningsmiljöerna är:

X-ray Free-electron lasers in structural biology. Kontaktperson: Janos Hajdu, Uppsala universitet, 018-471 44 49 The Gothenburg Stocastic Centre. Kontaktperson: Peter Jagers, Chalmers tekniska högskola, 031-772 35 20 Context, competence and combinatorial signaling in vertebrate development. Kontaktperson: Carlos Ibánez, Karolinska institutet, 08-52 48 76 60 Centre for Population Studies. A strong and innovative research centre at Umeå Universitet. Kontaktperson: Anders Brändström, 090- 786 60 63, Umeå universitet The AlbaNova High Energy Astrophysics and Cosmology (HEAC) Centre. Kontaktperson: Claes Fransson, Stockholms universitet, 08-55 37 85 17 Brain neurodegeneration, plasticity and repair. Kontaktperson: Patrik Brundin, Lunds universitet, 046-222 05 29
Mitochondrial Medicine Center. Kontaktperson: Nils-Göran Larsson, Karolinska institutet, 08-58 58 37 24 Evolutionary genomics – crossing the prokaryote-eukaryote boundary. Kontaktperson: Siv Andersson, Uppsala universitet, 108-471 43 79 och Hans Ellegren
Nanowires for Fundamental Materials Science and Quantum Physics and for Applications in Electronics, Photonics and in Life-sciences. Kontaktperson: Lars Samuelson, Lunds universitet 046-222 76 79
Betula: Memory, genetics, brain imaging and early diagnostics. Kontaktperson: Lars-Göran Nilsson, Stockholms universitet 08-16 39 40


Mer information
Mer information om resp miljö, deltagande forskare, listor, motiveringar, panelens sammansättning mm hittas på www.vr.se/starka

Kontaktinformation
Kontaktpersoner
Bengt Westerberg, styrelseordförande Bengt.Westerberg@telia.com, 0705-220 873
Gunnel Gustafsson, bitr generaldirektör, Gunnel.Gustafsson@vr.se, 070-694 56 55 Anna Sjöström Douagi, forskningssekreterare, Anna.Sjostrom.Douagi@vr.se, 08-546 44 153

Ämnesansvariga
Bengt Hansson, huvudsekreterare ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, 070-814 88 63 Karin Forsberg Nilsson, biträdande huvudsekreterare för ämnesrådet för medicin, 070-373 45 18 Arne Johansson, huvudsekreterare ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, 070-820 96 06

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera