Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2005

Miljonanslag för stark forskningsmiljö till Uppsala

Vetenskapsrådet och en expertpanel av erkända internationella forskare har utsett Sveriges tio främsta grundforskningsmiljöer. Bland dessa finns två forskargrupper från Uppsala.

Av 261 ansökningar gick 27 excellenta miljöer vidare och nu har Vetenskapsrådet valt ut de tio som finansieras med 44 miljoner kronor per år i fem år. Forskningsmiljöerna representerar alla vetenskapsområden.
Syftet med satsningen på starka forskningsmiljöer är att lyfta och stödja framgångsrik svensk spetsforskning för att Sverige ska kunna möta utmaningarna från en forskning som blir allt mer resurskrävande och komplex, samtidigt som den internationella konkurrensen om de bästa forskarna blir allt hårdare.

Två grupper i Uppsala har idag fått besked att de finns med bland de tio. Professorerna Hans Ellegren och Siv Andersson på Evolutionsbiologiskt centrum får pengar för sitt projekt “Evolutionary genomics – crossing the prokaryote-eukaryote boundary”.
– Det här är det roligaste som hänt under min vetenskapliga karriär, det är ett oerhört erkännande, säger Hans Ellegren.
– Det är fantastiskt kul att Vetenskapsrådet vill förstärka ett så här pass nytt samarbete, nu kan vi se lite längre framåt!, säger Siv Andersson.
De båda professorerna hoppas nu kunna rekrytera några framstående postdoc-forskare för att stärka gruppen ytterligare.

Biokemisten Janos Hajdu vid institutionen för cell-och molekylärbiologi, får anslag för forskning om frielektronlaser inom strukturbiologi. Han befinner sig just nu i Stanford, där en av de två frileketronlaser-anläggningarna byggts upp. Hans projekt är redan mycket internationellt och handlar om en helt ny röntgenteknik, som möjliggör studier av enskilda molekyler.
– Det är oerhört många spännande frågor som kan besvaras om frielektronlasern håller vad den lovar. En helt ny värld öppnar sig, säger han.

Bedömargruppen har bestått av en internationell panel bestående av sju ansedda forskare från olika vetenskapsområden.

Kontaktinformation
Kontaktupersoner: Janos Hajdu: 018-471 44 49, Siv Andersson: 018-471 43 79, Hans Ellegren: 018-471 64 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera