Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2005

Forskning ska göra flyget miljövänligare

Nu gör Europas flygmotorföretag en kraftsamling för att göra flyget miljövänligare. Tillsammans med några utvalda högskolor och universitet startar de med mångmiljonstöd från EU ett stort forskningsprojekt som syftar till att minska såväl buller som bränsleförbrukning och utsläpp. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla är en av projektdeltagarna.

Det är första gången högskolan kommit med som fullvärdig partner i ett forskningsprojekt inom ramen för EU:s sjätte ramprogram, där EU samlat sitt stöd till forskning, teknisk utveckling och innovation.
– Det är viktigt för en högskola att vara med i ramprogrammen, inte minst av ekonomiska skäl. Det här sätter en kvalitetsstämpel på vår forskning som öppnar nya vägar såväl vetenskapligt som finansiellt, säger rektor Lars Ekedahl.

Det forskningsprojektet som nu startar kallas Vital (står för Environmentally Friendly Aero Engine). För HTU:s del är det en direkt fortsättning på den forskning om industriprocesser som byggts upp med stöd från framför allt KK-stiftelsen och EU:s strukturfonder. Målet är att göra flygmotorerna miljövänligare genom att minska såväl buller som bränsleförbrukning och utsläpp från flyget. HTU:s uppgift är att utveckla automationskoncept och en ny tillverkningsmetod för titan i syfte att ersätta det gjutna material som används i flygmotorn idag med svetsade komponenter – något som skulle minska motorns dimensioner och vikt.

I projektet deltar 53 partners, inklusive hela Europas flygmotorindustri samt ett antal högskolor och universitet med spetskompetens inom detta område. Från Sverige medverkar förutom HTU även Volvo Aero Corporation, Chalmers tekniska högskola och Totalförsvarets forskningsinstitut. Projektet är inte bara stort vad gäller antalet medverkande, det har också en stor budget. Under de fyra år projektet löper är budgeten på drygt 800 miljoner kronor, varav 450 miljoner kronor kommer från EU. HTU:s del är dock betydligt mindre, ca tre miljoner kronor.
– Jag ser det här i första hand som en inträdesbiljett för HTU. Att vara med i ramprogrammet gör oss synligare på en internationell arena och höjer vår status, säger docent Per Nylén som ansvarar för Vital-projektet för HTU:s räkning.

Kontaktinformation
För mer information kontakta
Per Nylén, tel 0520 – 47 50 61, mobil 0733 – 97 50 61, per.nylen@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera