Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2005

Mittuniversitetet förbereder en rättsdatabas för svenska samerättsliga frågor

Ämnet rättsvetenskap vid Mittuniversitetet har fått medel av Riksbankens Jubileumsfond och Sametinget/EG Strukturfonder. Medlen är avsatta för att genomföra en förstudie i syfte att utveckla en rättsdatabas för svenska samerättsliga avgöranden, förkortat SVEA.

Projektet SVEA innebär att alla domslut från högsta domstolen, berörda hovrätter samt från regeringsrätten och berörda kammarrätter rörande samiska frågor läggs in i en databas, till vilken särskilda sökord utvecklas. Databasen kommer att vara on-line och öppen för alla via Mittuniversitetets hemsida.

– Databasen kommer att fylla flera viktiga funktioner, dels som källa vid rättsvetenskaplig forskning och dels som informationsbank för offentliga utredningar. Dessutom kommer databasen vara ett lätthanterligt hjälpmedel för samebyar eller enskilda samer som söker ledning i olika rättsliga frågor, berättar projektledare Eivind Torp.

Förstudien kommer att genomföras under vårterminen 2005. En motsvarande rättsdatabas finns redan på norska sidan vid juridisk fakultet vid universitetet i Tromsö, http://sara.uit.no/

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Projektledare Eivind Torp, institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, 063-165360 eller 070-5838 506

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera