Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2005

“Rymdhjälte” hedersdoktor vid LTH

LTHs hedersdoktorer för 2005 heter Boris Smeds, Malin Falkenmark, och Harald Skogman. De är verksamma inom rymdkommunikation respektive hydrologi och bioteknik. Besluten togs av LTH:s styrelse i onsdags 9 februari.

Teknologie licentiat Boris Smeds, 60 år, var för snart 29 år sedan på väg att bli doktor i elektrisk mätteknik på LTH (på en avhandling om bläckstråleskrivare). Disputationen den 19 april 1976 sköts upp därför att opponenten fått förhinder och Boris Smeds fick sedan strax en tjänst vid European Space Agency (ESA) i Darmstadt varför den aldrig blev av.
Nu blir han hedersdoktor i stället, vilket passar extra bra i år då rymdsonden Cassini den 14 januari lyckades göra den mest avlägsna landningen i rymdhistorien, på Saturnus måne Titan. Att dokumentera detta i bilder från en “annan värld” hade troligen inte lyckats om inte just Boris Smeds lyckades rädda uppdraget under ett kritiskt skede.
Han upptäckte nämligen att modersonden Cassini inte skulle kunna kommunicera med månlandaren Huygens och ta emot bilderna från landningen p g a allt för stor skillnad i de två farkosternas relativa hastigheter. Först efter en tids “tjat” från Boris erkändes problemet, som sedan löstes med en banändring.
Boris Smeds har medverkat i grundutbildningen på LTH och även hållit forskningsseminarier om rymdforskningen.
– LTH kan känna stolthet över att utbilda ingenjörer på denna höga kompetensnivå, menar förslagsställaren, professor Kjell Lindström, Elektrisk mätteknik

Professor Malin Falkenmark, 79 år, från Uppsala universitet, är the grand old lady bland hydrologer över hela världen. Hon har gjort sig känd för att med aldrig sinande energi arbeta för att överbrygga klyftor mellan hydrologi och andra vetenskaper, mellan teori och tillämpning och mellan vetenskapsmän och politiker.
– Professor Falkenmark är “Malin” över hela världen inom olika discipliner och bland såväl politiker, som miljövårdare, som vatteningenjörer och som forskare inom olika discipliner. Hon är en av de personer i världen som har störst inflytande på policyfrågor gällande vattenhantering. Hon har skolat beslutsfattare, förklarar förslagsställaren, professor Lars Bengtsson.
Malin Falkenmark var i 30 år exekutiv sekreterare i Svenska nationalkommittén för Unesco’s internationella hydrologiprogram. Under denna tid bidrog hon starkt till att etablera hydrologin som vetenskap i Sverige. Hon hjälpte till att ge vattenbyggnad vid LTH en hydrologisk inriktning. Hon skrev tillsammans med professor Gunnar Lindh Sveriges första heltäckande lärobok i hydrologi. Under 80- och 90-talet föreläste hon årligen i Vattenresursläras internationella kurs. Hon har fortsatt publicera sig tillsammans med forskare från LTH. Hon har en personlig professur och har fått flera prestigefyllda priser.

Harald Skogman, 64 år, teknologie licentiat och tidigare VD för Novozymes Biopharma AB, Lund, är en mycket välkänd profil inom svensk bioteknik och har överlevt branschen upp- och nedgångar i flera decennier. Han började sin karriär vid SSA (Svenska Socker Aktiebolaget), i Arlöv, och fortsatte som VD på Sorigona i Staffanstorp. Därefter har han i tur och ordning lett företagen AC Biotechnics, ABP, Multiferm, och BioGaia Fermentation genom ett flertal utvecklingsprojekt och omvandlingar fram till en slutlig status av GMP- certifiering, vilket möjliggör kontraktstillverkning av bl a läkemedel. BioGaia Fermentation AB köptes av det danska bioteknikföretaget Novozymes år 2002. Harald Skogman lämnade företaget två år senare.
– Harald har vid sidan av sin industriella gärning framför allt gjort viktiga insatser för att stärka kontakter och samarbeten mellan bioteknikföretag och den akademiska världen, inte minst mellan sitt eget företag och LTH, menar professor Gunnar Lidén, Kemiteknik, som nominerade honom.

Fotnot: Hedersdoktor vid LTH kan man inte bli om man redan är doktor vid samma lärosäte. Det är däremot ett bevis på stor uppskattning av framstående vetenskapliga insatser inom högskolans kompetensområden och för insatser för LTH. Hedersdoktorerna promoveras i maj.

Kontaktinformation
Frågor om utnämningarna kan besvaras av Kerstin Torfgård, telefon 046-22 47 92, e-post: Kerstin.Torfgard@kansli.lth.se

Fria foton på Boris Smeds och Harald Skogman kan rekvireras via Mats.Nygren@kansli.lth.se (se även brevhuvudet).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera